האמנה בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות ICCPR

 
​האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות (ICCPR) (להלן: האמנה), נחתמה על ידי ישראל בחודש דצמבר 1966, אושררה על ידי ישראל בחודש אוקטובר 1991, ונכנסה לתוקף, לגבי ישראל ב–3 בינואר 1992. האמנה כוללת זכויות שונות בהן הזכות לחיים, איסור אפליה, הזכות להתכנסות שקטה ולהתאגדות, הזכות לחופש מחשבה, מצפון, חופש דעה וביטוי ועוד.

​בהתאם למתחייב מן האמנה, הגישה מדינת ישראל לוועדת האמנה מסמכים שונים הנדרשים מכוח האמנה ובהם: דו"ח ראשוני, דו"חות תקופתיים, מעני השלמות שונים ועוד. דו"חות אלה נועדו לסקור בפני הוועדה את היישום והשמירה על  הוראות האמנה בישראל והם כוללים בין היתר, הוראות חוק רלוונטיות לנושא האמנה המגנות על זכויות האדם, הלכות רלוונטיות שנפסקו על ידי בתי המשפט, צעדים מינהליים חדשים של מוסדות המדינה השונים בעניין זה ונתונים סטטיסטיים רלוונטיים.

כאן תוכלו למצוא מסמכים אלה, את רשימות השאלות שהפנתה הוועדה לישראל, את מסקנות הוועדה שפורסמו על ידה לאחר הופעות של משלחות ישראל בפניה, הופעות אשר נועדו להצגת הדו"חות ולדיון עם מומחי הוועדה ביישום הוראות האמנה בישראל וכן את מכלול השיח מול הוועדה.