האמנה בדבר שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות CRPD

 
​האמנה הבין-לאומית בדבר שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (CRPD) (להלן "האמנה"), נחתמה על ידי ישראל ב-30 במרץ, 2007, אושררה על ידי ישראל ב-28 בספטמבר, 2012, ונכנסה לתוקף לגבי ישראל בחודש אוקטובר 2012. ​​​

​מדינת ישראל נטלה חלק פעיל בניסוח אמנה זו.  במסגרת אמנה זו מתחייבות המדינות להגן ולקדם את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בכלל תחומי החיים, ובפרט, נגישות, הזכות לחיים, הכרה שווה בפני החוק, נגישות לצדק, חירות וביטחון אישי,  חופש מניצול אלימות והתעללות, חופש תנועה ואזרחות, חיים עצמאיים ושילוב בקהילה, ניידות אישית, חופש הביטוי והדעה, זכות לחינוך, בריאות, הכשרה ושיקום, עבודה ותעסוקה, רמת חיים והגנה סוציאלית נאותות, השתתפות בחיים פוליטיים וציבוריים, בחיי תרבות בילוי פנאי וספורט ועוד. האמנה אף מחייבת נקיטת אמצעים פוזיטיביים לקידום הזכויות הללו ולהגנה עליהן לרבות העלאת מודעות ציבורית ומאבק בסטריאוטיפים ודעות קדומות, התייעצות עם אנשים עם מוגבלות ועוד, הכל כמפורט באמנה.


בהתאם למתחייב מן האמנה, מדינת ישראל נדרשת להגיש לוועדת האמנה מסמכים שונים הנדרשים מכוח האמנה מסמכים אלה נועדו לסקור בפני הוועדה את היישום והשמירה על הוראות האמנה בישראל והם כוללים בין היתר, הוראות חוק רלוונטיות לנושא האמנה המגנות על זכויות האדם, הלכות רלוונטיות שנפסקו על ידי בתי המשפט, צעדים מינהליים חדשים של מוסדות המדינה השונים בעניין זה ונתונים סטטיסטיים רלוונטיים.

בדף זה יפורסמו מסמכים אלה ומסמכים נוספים כגון: שאלוני ומסקנות הוועדה ביחס לישראל וכן מכלול השיח מול הוועדה.

תוצאות 7-1 מתוך 7 תוצאות
תוצאות 7-1 מתוך 7 תוצאות
קובץ   כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורד
קובץ PDFמדינת ישראל, הדו"ח הראשוני בדבר יישום אמנת האו"ם בנושא שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, 22 במאי, 2017State of Israel, Initial Report Concerning The Implementation of the Convention on the Rights Of Persons With Disabilities, May 22, 2017
קובץ PDFמדינת ישראל, נספח מס' 1 לדו"ח הראשוני בדבר יישום אמנת האו"ם בנושא שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, 22 במאי, 2017 (מידע סטטיסטי)State of Israel, Annex No. I to the Initial Report Concerning The Implementation of the Convention on the Rights Of Persons With Disabilities, May 22, 2017 (Statistical information)
קובץ PDFמדינת ישראל, נספח מס' 2 לדו"ח הראשוני בדבר יישום אמנת האו"ם בנושא שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, 22 במאי, 2017 (פסקי דין ומידע נוסף)State of Israel, Annex No. II to the Initial Report Concerning The Implementation of the Convention on the Rights Of Persons With Disabilities, May 22, 2017 (Case Law and additional information)
קובץ PDFמדינת ישראל, הדו"ח הראשוני בדבר יישום אמנת האו"ם בנושא שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, 22 במאי, 2017, תרגום לעבריתIsrael's Initial Report Concerning the Implementation of The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2017, Hebrew Translation
קובץ PDFנספח מס' 1 לדו"ח הראשוני של מדינת ישראל לוועדת האמנה בדבר שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תרגום לעבריתAnnex No. I - Attached to Israel's Initial Report Concerning the Implementation of The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2017, Hebrew Translation
קובץ PDFנספח מס' 2 לדו"ח הראשוני של מדינת ישראל לוועדת האמנה בדבר שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תרגום לעבריתAnnex No. II - Attached to Israel's Initial Report Concerning the Implementation of The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2017, Hebrew Translation
קובץ PDFרשימת הנושאים שהועברו מוועדת האו"ם בדבר זכויות לאנשים עם מוגבלויות ביחס לדו"ח הראשוני של ישראל לוועדה (ספטמבר 2020)List of Issues from the UN Committee for Persons with Disabilities concerning Israel's initial Report to the Committee (September 2020)