מסמך היסוד לוועדות זכויות האדם של האו"ם CORE DOCUMENT

 
​מדינת ישראל הינה צד לשבע האמנות המרכזיות בתחומי זכויות אדם (בנושאי זכויות אזרחיות ופוליטיות, זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, ביעור כל צורות האפליה הגזעית, ביעור כל צורות האפליה נגד נשים, איסור עינויים, זכויות ילדים ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות). ​​​​

 

כחלק ממחויבויותיה לוועדות של האמנות השונות נדרשת ישראל להגיש מסמך יסוד –CORE DOCUMENT אשר מתאר היבטים שונים של המדינה, וביניהם רקע היסטורי של המדינה, תיאור מוסדות השלטון, קידום ושמירה על זכויות אדם במדינה נתונים סטטיסטיים ועוד. כאן תוכלו למצוא את הדו"ח הראשוני שהוגש לוועדות האמנות השונות וכן את הדוחות התקופתיים המעדכנים דוח זה.