מענים לדוחות של ארגונים בין-לאומיים

 
​בין יתר תפקידיה, אחראית מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט בין-לאומי) על טיפול במכלול הפניות הבינלאומיות בנושאי זכויות אדם אשר מגיעות לגורמים במשרד המשפטים, אשר כוללים בין היתר, פניות מארגונים בין-לאומיים, לרבות ארגונים בלתי ממשלתיים, מקומיים או בין-לאומיים, לקבלת מידע או תגובה לדו"חות המפורסמים על ידם בנושאי זכויות אדם.

במסגרת זו אחראית המחלקה על ניסוח מענה אחוד הכולל את תגובת כל הגורמים הרלוונטיים בישראל לנושא הדו"ח וזאת לשם העברתו לארגון ופרסומו ככל הניתן בצמוד לדו"ח הארגון.

בדף זה תוכלו למצוא מענים לדו"חות מסוג זה במגוון רחב של נושאים אשר נשלחו לארגונים הפונים.

תוצאות 10-1 מתוך 15 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדTitleממויין לפי Title בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ  
מענה לדו"ח "עקיפת החוק" של ארגון יש-דין (עברית)
Reply to ​Yesh Din's Report titled "by-passing the Law" (Hebrew)
31-12-2014קובץ PDF
התייחסות לטיוטת דו"ח ארגון "בצלם" "חיים בהפרעה - השפעות ארוכות הטווח של גדר ההפרדה"
Response to the “B'tzelem” Organization Report draft “Life Interrupted – Long‑Term Effects of the Separation Fence”
21-10-2012קובץ PDF
התייחסות לטיוטת דו"ח ארגון "בצלם" "חיים בהפרעה - השפעות ארוכות הטווח של גדר ההפרדה" (אנגלית)
Response to the “B'tzelem” Organization Report draft “Life Interrupted – Long‑Term Effects of the Separation Fence” (English)
21-10-2012קובץ PDF
נספח למכתב מחודש ינואר 2008 מאת שגריר ישראל בארה"ב לצוות הטכני של הבנק העולמי, בדבר דו"ח הבנק העולמי בנושא "הגבלות תנועה וגישה בגדה המערבית: אי ודאות ואי יעילות בכלכלה הפלסטינית".
Annex to the letter from the Ambassador of Israel to the United States addressed to the World Bank Technical Team.

Response of Israel to the May 9, 2007 World Bank Technical Team Report entitled "Movement and Access Restrictions in the West Bank: Uncertainty and Inefficiency in the Palestinian Economy"
30-03-2008קובץ PDF
התייחסות לדוח ארגון "אמנסטי" בדבר הכיבוש המתמשך
​Report Regarding Enduring Occupation - Hebrew
06-11-2007קובץ PDF
תרגום תגובה לדוח "בצלם" ו"האגודה לזכויות האזרח" בעניין חברון
English version - Report Regarding Hebron
31-10-2007קובץ PDF
תרגום תגובה לדוח "בצלם" בנושא הגבלות תנועה
​English version - Report Regarding Restrictions on Movement
31-10-2007קובץ PDF
תרגום תגובה לדוח "בצלם" בנושא ביקורי משפחות כלואים
​Report Regarding Visitation by Inmates Families
31-10-2007קובץ PDF
תגובה לדוח "בצלם" ו"המוקד להגנת הפרט" בנושא משפחות בהקפאה
​English version - Report Regarding Families on Hold
30-10-2007קובץ PDF
תגובה לדוח "בצלם" בעניין עינויים והתעללות בעצירים פלסטיניים
​English version - Report Regarding Torture and Abuse Towards Palestinian Detainees
30-10-2007קובץ PDF
 
12
הבא לדף אחרון