אודות משפט בין-לאומי כלכלי

 
​האשכול אמון על מתן ייעוץ משפטי בתחום המשפט הבין-לאומי הכלכלי. בכלל זה מספק האשכול ייעוץ בעת משא ומתן על הסכמים בין-לאומיים כלכליים משמעותיים שמנהלת המדינה מול מדינות זרות וארגונים בין-לאומיים, כגון הסכמי אזור סחר חופשי, הסכמי הגנה על השקעות והסכמי מחקר ופיתוח.

​עוד מספק האשכול ייעוץ באשר להיבטי המשפט הבין-לאומי הכלכלי העולים בנוגע להחלטות והצעות חוק שמבקשת הממשלה לקדם, והצעות חוק פרטיות המועברות לוועדת השרים לענייני חקיקה. כמו כן, מייעץ האשכול לפרקליטות המדינה ולפרקליטויות המחוז בהיבטים אלה בעת גיבוש עמדת המדינה בתיקים המתנהלים בפני בתי המשפט השונים.

בנוסף, האשכול מייעץ למשרדי הממשלה בכל הקשור לעבודתם בארגונים בין-לאומיים כלכליים מרכזיים. כמו כן, מוביל האשכול את העבודה מטעם משרד המשפטים בארגונים בין-לאומיים כלכליים בהם חברה המדינה כגון ה- OECD, וארגון הסחר העולמי ואחראי על הובלת היבטי משרד המשפטים בכל הקשור לעבודה מול האיחוד האירופי.

בשנים האחרונות עוסק האשכול גם בטיפול בתהליכי דה לגיטימציה כלכלית באמצעות כלים של המשפט הבין-לאומי הכלכלי.