תחומי אחריות

 
  • ייעוץ להסכמי אזור סחר חופשי - אס"ח

   ​ייעוץ וחקיקה (משפט בין-לאומי), באמצעות האשכול למשפט בין-לאומי כלכלי, מעורבת מאז הקמתה במתן ייעוץ להליכי המשא ומתן לכריתת הסכמי אזור סחר חופשי (אס"ח) אותן מנהלת מדינת ישראל.​

  • הסכמי הגנה על השקעות

   ​נציגי ייעוץ וחקיקה (משפט בין-לאומי) חברים בצוות בין-משרדי, האמון על כריתתם ויישומם של הסכמים בין-לאומיים להגנה על השקעות עם מדינות שונות ברחבי העולם.  בצוות זה, בראשות משרד האוצר, חברים אף נציגים ממשרד החוץ וממשרד הכלכלה. במסגרת חברותם בצוות שותפים נציגי המחלקה בהליכי המשא ומתן לכריתת הסכמי הגנה על השקעות ומייעצים בסוגיות שונות העולות מיישום הסכמים אלה. 

  • ייעוץ להסכמים בילטרליים לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח תעשייתיים (הסכמי מו"פ)

   ​נציגי ייעוץ וחקיקה (משפט בין-לאומי), באמצעות האשכול למשפט בין-לאומי כלכלי, מייעץ בתהליך כריתת הסכמי שיתוף פעולה במחקר ופיתוח תעשייתיים (הסכמי מו"פ), החל למן הטיוטות הראשונות ועד לחתימתם של ההסכמים ואישרורם.

  • ייעוץ משפטי בעבודה הממשלתית מול ארגונים כלכלים בין-לאומיים

   ​המחלקה מייעצת לגורמים במשרד המשפטים ובמשרדי ממשלה שונים באשר לעבודה מול ארגונים בין-לאומיים כלכליים או ההצטרפות אליהם בעת הצורך. דוגמה לעבודה זו היא העבודה לקראת הצטרפותה של ישראל לארגון ה- OECD.