ייעוץ משפטי בעבודה הממשלתית מול ארגונים כלכלים בין-לאומיים

 
​המחלקה מייעצת לגורמים במשרד המשפטים ובמשרדי ממשלה שונים באשר לעבודה מול ארגונים בין-לאומיים כלכליים או ההצטרפות אליהם בעת הצורך. דוגמה לעבודה זו היא העבודה לקראת הצטרפותה של ישראל לארגון ה- OECD.

 

הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD)

 

 

במאי 2007 הוזמנה ישראל לפתוח בהליך ההצטרפות לארגון ה-OECD. הזמנה זו התקבלה לאחר תהליך הכנה שארך מספר שנים ודרש עבודה מאומצת רבה, אשר המחלקה הייתה שותפה לו בכל שלביו. המחלקה הייתה חברה בצוות הבין-משרדי אשר גיבש את הדו"ח בנושא מדיניות וחקיקת ישראל בכל הנוגע להשקעות וחברות רב לאומיות. המחלקה השתתפה בהגנה על הדו"ח, בביקורת שנערכה מטעם ה-OECD בארץ וכן בהצגת הנושא בפני ה-OECD. כמו כן, הייתה המחלקה חברה בתת ועדה משפטית אשר הכינה דוחות מקדימים אשר בחנו את התאמתה של ישראל למסמכים המשפטיים של הארגון (כ- 260 מסמכים כולל אמנות, הצהרות, המלצות וכד') משנת 2000 ועד לשנת 2007.

 

גם לאחר ההזמנה לפתוח בהליך ההצטרפות ל-OECD, המחלקה הייתה שותפה מרכזית בפעילות בין-משרדית לקראת הצטרפות ישראל לארגון וכן היא הייתה חברה בצוות מצומצם אשר ערך, לדרישת ה- OECD, סקירה רשמית מקיפה של התאמת המצב בישראל מבחינת חקיקה, מדיניות ויישום למסמכי ה- OECD. עבודה זו נשאה פרי והביאה לכך שביוני 2010 הוזמנה ישראל באופן רשמי להפוך חברה בארגון ובספטמבר 2010 הפכה לחברה מלאה בארגון.
 

 

המחלקה הינה הגורם המייעץ לעבודת משרד המשפטים מול הארגון ובמסגרתו וכן חברה בצוות ההיגוי הבין-משרדי הפועל מכוח החלטת ממשלה לקדם את פעילות ישראל מול ה-OECD. כמו כן, אחראית המחלקה לטיפול בעבודה בהקשר של אמנת הארגון למאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות בין-לאומיות ואל מול קבוצת העבודה למאבק בשוחד של הארגון, נושא הנחשב מרכזי בעבודת הארגון בכלל. 

 

כמו כן, המחלקה מייצגת את משרד המשפטים בדיוני פורום ה-Freedom of Investment של הארגון.

בנושא הסכמי הגנה על השקעות, המתקיים באופן עיתי במסגרת וועדת ההשקעות של ה-OECD. במסגרת פורום זה משתתפים נציגי המחלקה בפיתוח המחקר המשפטי הבין-לאומי ובגיבוש המלצות מדיניות וסטנדרטים בין-לאומיים בתחום דיני ההגנה על השקעות.