אודות תחום מדיניות ואסטרטגיה

 
​העבודה בתחום מדיניות ואסטרטגיה מתמקדת במספר מוקדים. האחד הוא טיפול בנושאי פנים, אשר מעוררים שאלות של דיני הלחימה או מצויים בשיח הבין-לאומי, ואשר להם פוטנציאל להשפיע על היכולת של ישראל לקדם את עמדותיה בזירה המשפטית הבין-לאומית. השני הוא נטילת חלק פעיל בגיבוש אסטרטגיית פעולה משפטית ביחס לגופי בדיקה בין-לאומיים הקשורים לפעילות הצבאית של ישראל ולמלחמתה בטרור והשתתפות בעבודת המטה הנלווית לכך, בדגש על איסוף נתונים וכתיבת דו"חות ממשלתיים נושאיים. ​

​כך, למשל, האשכול האסטרטגי עוסק במחקר אודות הסטנדרטים הקבועים בדין הבין-לאומי בנושא חקירת טענות בדבר הפרות של דיני המלחמה, וכפועל יוצא, בליווי עבודת המטה שנעשית במשרד המשפטים להטמעת המלצות ועדת טירקל בעניין מנגנוני הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבין-לאומי.


עורכי הדין והמתמחים העובדים באשכול האסטרטגי נטלו חלק מרכזי בגיבוש ובכתיבת ניירות העמדה שפרסמה המדינה ביחס להיבטים עובדתיים ומשפטיים של מבצעים צבאיים שונים. דוגמא בולטת לכך משנת העבודה 2014-2015 הינה מבצע "צוק איתן", אשר בעקבותיו הוחלט על כתיבת דו"ח ממשלתי מקיף בנושא המבצע.


היבט נוסף של עבודת האשכול נוגע למאמצי המאבק בטרור של המדינה בהקשר של הכרזות על ארגוני טרור ברחבי העולם. האשכול מלווה הליכים במדינות שונות ובגופים בין-לאומיים, בדגש על האיחוד האירופי, להכללה של ארגוני טרור שונים המבקשים לפגוע בישראל ובאזרחיה ברשימת ארגוני טרור (והטלת סנקציות כפועל יוצא מכך).


עבודת האשכול מתאפיינת בתחומים רבים בעבודה בין-משרדית עם צה"ל, משרד החוץ ומשרד ראש הממשלה.