ועדת טירקל

 
בשנת 2010, ממשלת ישראל החליטה על הקמת ועדת בדיקה ציבורית בלתי-תלויה, בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל, לבדיקת האירוע הימי שהתרחש ביום 31 במאי 2010 (אירוע המשט).

הוועדה נתבקשה לבחון היבטים שונים הנוגעים לאירוע המשט, ובנוסף, לבדוק "האם מנגנון הבדיקה והחקירה ביחס לתלונות וטענות המועלות בדבר הפרות של דיני הלחימה, הנוהג בישראל באופן כללי... תואם את חובותיה של מדינת ישראל בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי." חברי הוועדה היו בעלי ניסיון רב-שנים בנושאי משפט וביטחון. בנוסף, הוועדה כללה מומחים זרים שמונו לשמש כמשקיפים (להלן: ועדת טירקל).

 

בוועדת טירקל היו חברים מומחים שונים בתחום המשפט והביטחון. כמו כן, בעבודת הוועדה לקחו חלק שני מומחים זרים בעלי שם עולמי, חתן פרס נובל לשלום Lord David Trimble, והפרקליט הצבאי הראשי הקנדי לשעבר, תא"ל (בדימוס) Kenneth Watkin. עם מינויו באפריל 2011 של האחרון לפרופסור למשפט בין-לאומי במכללה ללוחמה ימית של חיל הים האמריקאי, מונה תחתיו פרופ' Timothy McCormack, אשר שימש באותה העת, בין היתר, כיועץ מיוחד למשפט בין-לאומי הומניטארי לתובע בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג. הוועדה גם התייעצה במהלך עבודתה עם צוות של מומחים בעלי שם בתחום המשפט הבין-לאומי.

 

פרסום דו"ח ועדת טירקל

בינואר 2011 פורסם חלקו הראשון של דו"ח הוועדה, אשר עסק בענייני האירוע הימי עצמו. בפברואר 2013, פרסמה ועדת טירקל את חלקו השני של הדו"ח שלה . הדו"ח כולל סקירה מפורטת של מנגנוני הבדיקה והחקירה שהיו קיימים בישראל נכון למועד פרסומו. כמו כן, במסגרת עבודת הוועדה רוכזה סקירה משווה מקיפה של המנגנונים הנוהגים בשש מדינות נוספות, אשר בוצעה באמצעות מומחים ביחס לכל אחת מהמדינות. הדו"ח המקיף מהווה מסמך ראשון מסוגו, אשר ממפה את מקורה של חובת הבדיקה והחקירה של טענות להפרות של דיני הלחימה במשפט הבין-לאומי ואת הסטנדרטים החלים על מנגנוני בדיקה וחקירה כאמור. בכך הוא מהווה תרומה חשובה להמשך פיתוח תחום זה במשפט הבין-לאומי.

 

הוועדה מצאה כי מנגנוני הבדיקה והחקירה של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה הקיימים בישראל ודרכי פעולתם מתיישבים, בדרך כלל, עם חובותיה של מדינת ישראל לפי כללי המשפט הבין-לאומי, ונתנה מספר המלצות על מנת לשפר עוד יותר מנגנונים אלה. כמו כן, ועדת טירקל מצאה שהמערכת הישראלית עומדת בקו אחד עם מנגנונים של מדינות דמוקרטיות אחרות, ביניהן אוסטרליה, קנדה, גרמניה, הולנד, בריטניה וארצות הברית. 

 

לאתר של ועדת טירקל, לחצו כאן.

לחלקו השני של דו"ח ועדת טירקל, לחצו כאן


צוות היישום של דו"ח ועדת טירקל

בעקבות פרסום הדו"ח ובהתאם לאחת ההמלצות שמופיעות בו, מינתה ממשלת ישראל צוות מקצועי, עליו הוטל ללמוד את הדו"ח ביסודיות ולבחון את הצורך בהתאמות ובשיפורים בתחומים שונים, וכן להציע דרכים קונקרטיות לפעול בנושא. בראש צוות היישום האמור עמד ד"ר יוסף צ'חנובר, מי שכיהן בעבר בשורה ארוכה של תפקידים בכירים בשירות המדינה, ביניהם: היועץ המשפטי למערכת הביטחון ומנכ"ל משרד החוץ. יתר חברי הצוות נושאים תפקידים בכירים במשרדי הממשלה ורשויות הביטחון, לרבות שניים מהמשנים ליועץ המשפטי לממשלה, ד"ר רועי שיינדורף (משפט בין-לאומי) ומר רז נזרי (פלילי).

 

בין החודשים ינואר 2014 ליולי 2015 הצוות קיים סדרת דיונים, וביום 20 בספטמבר 2015 הגיש דו"ח לראש הממשלה אודות סטאטוס עבודת היישום. בדו"ח צוות היישום צויין כי במקרים רבים, החלה עבודת היישום של המלצות דו"ח טירקל עוד בטרם החל צוות היישום את עבודתו וכן במהלך דיוני הצוות. חלק מההסדרים שנדונו וגובשו בידי צוות היישום כבר יושמו בפועל במועד פרסומו. ביחס להמלצות מסוימות הגישו הגופים הרלוונטיים מתווה ליישום, תוך דרישה להקצות משאבים נוספים לשם כך. המלצת צוות היישום הייתה כי דרישות אלה תיבחנה על-ידי גורמי התקציב הרלוונטיים וכי ככל שהדבר יידרש יוקצו התקציבים המתאימים.

 

ביוני 2016 הוצג דו"ח צוות היישום לקבינט המדיני בטחוני, אשר אימץ את האמור בדו"ח והורה לגופים הרלוונטיים לדון בהקצאת האמצעים הנדרשים לשם יישום ההמלצות. כמו כן, הוחלט על הקמת צוות מעקב בראשות ראש המטה לביטחון לאומי אשר יעקוב אחר יישום המלצות דו"ח צוות היישום וידווח על כך כל חצי שנה לראש הממשלה ולכלל הגורמים הרלונטיים.