האירוע הימי מיום 31.05.2010

 
​במאי 2010 יצא לעבר חוף רצועת עזה משט של שישה כלי שיט, וביניהם אניית המאווי מרמרה, במטרה להגיע לרצועת עזה תוך הפרת הסגר הימי שהיה מוטל עליה. לאחר פניות חוזרות ונשנות של חיל הים הישראלי לכלי השיט לשנות את נתיבם, אשר לא נענו, ב-31 במאי 2010 כוחות צה"ל עלו על סיפונם של כלי השיט והשתלטו עליהם. במהלך העלייה לסיפונה של אניית המאווי מרמרה וההשתלטות עליה, נתקלו חיילי צה"ל בהתנגדות אלימה וחמושה של חלק ממשתתפי המשט. כתוצאה מהעימות על-גבי כלי השיט נהרגו עשרה מנוסעי האנייה ו-55 נפצעו. כמו כן, נפצעו תשעה חיילי צה"ל.

בעקבות האירוע, הורתה ממשלת ישראל ביום 14 ביוני 2010 על הקמת ועדה ציבורית בלתי-תלויה לבדיקת היבטים שונים הנוגעים לפעילות שנקטה מדינת ישראל למניעת פריצת הסגר הימי. הוועדה נתבקשה לבחון בהקשר זה את הנסיבות הביטחוניות להטלת הסגר הימי והתאמתו לכללי המשפט הבין-לאומי; את התאמת הפעולות שננקטו לאכיפת הסגר במהלך האירוע וכן את הפעולות שננקטו על-ידי מארגני המשט והמשתתפים בו להלן: ועדת טירקל​.
 
ביום 23 בינואר 2013 פורסם חלקו הראשון של דו"ח ועדת טירקל שנגע לאירוע המשט. הדו"ח מנתח את חוקיות הסגר הימי שהוטל על רצועת עזה בשנת 2007 בראי המשפט הבין-לאומי וכן את מדיניותה של מדינת ישראל בנוגע להעברת סחורות וציוד הומניטארי דרך המעברים היבשתיים; את ההשתלטות על ספינות המשט ועל המאווי מרמרה בפרט, לרבות ניתוח מפורט של השימוש בכוח שעשו כוחות צה"ל על-גבי האנייה; את התנהלות הנוסעים במהלך ההשתלטות על כלי השיט ואת הטיפול בהם לאחר ההשתלטות ועם הגעתם לשטחה של ישראל.
 
בנוסף, ב-2 באוגוסט 2010 הודיע מזכ"ל האו"ם על הקמת ועדת בדיקה של האו"ם לבחינת אירוע המשט ("ועדת פאלמר"), בהשתתפותם, בין היתר, של נציג מטעם ישראל ונציג מטעם תורכיה. 
 
בספטמבר 2011 פורסם הדו"ח ​של ועדת פאלמר   א​שר קבע, בין השאר, כי למדינת ישראל הזכות להגן על עצמה מפני ירי רקטות לעבר שטחה מרצועת עזה; כי במסגרת זכותה להגנה עצמית הייתה רשאית להטיל את הסגר הימי על רצועת עזה ולפעול לאכיפתו; וכי מדיניותה של ישראל ביחס להכנסת סחורות וציוד הומניטארי דרך המעברים היבשתיים הייתה מידתית. עוד נקבע בדו"ח כי חיילי צה"ל נתקלו באלימות על-גבי המאווי מרמרה, ועשו שימוש בכוח לצורך הגנה על שלמות גופם. הדו"ח גם התייחס לאחריות שמוטלת על מדינות לנקוט בצעדים על-מנת להניא גופים המבקשים להפר את הסגר הימי מלעשות זאת.