הזמנה להגשת תשומות לצורך גיבוש מענה לרשימת נושאים לוועדת האמנה בדבר שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (CRPD)

 
|25/01/2021 |

במסגרת הליך גיבוש המענה לרשימת נושאים אשר יוגש לוועדת האו"ם האמונה על יישום האמנה בדבר שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (CRPD) (להלן: "האמנה") בשנת 2021, מזמינה ייעוץ וחקיקה (מחלקת משפט בין-לאומי) במשרד המשפטים ארגונים בלתי ממשלתיים להגיש תשומות לצורך כתיבת הדו"ח.

עם אשרור האמנה בדבר שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות בשנת 2012 קמה לישראל חובת דיווח ראשוני ולאחר מכן חובת דיווח תקופתי לוועדת המומחים של האמנה, על האמצעים שנקטה ליישום הוראות האמנה, כפי שמדינת ישראל מחויבת גם באמנות האו"ם האחרות לזכויות אדם. הדו"ח הראשוני של מדינת ישראל הוגש במאי 2017. ניתן למצוא אותו בתרגום לעברית באתר האינטרנט של מחלקת יעוץ וחקיקה בין-לאומי במשרד המשפטים.

במסגרת תהליך הדיווח, ועדת האו"ם האמונה על יישום האמנה בדבר שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות מעבירה למדינות החברות רשימת נושאים (List of issues) ועל המדינה לגבש מענה כתוב לנושאים אלו. לאחרונה הועברה אלינו רשימת נושאים לצורך גיבוש מענה כאמור. לרשימה המלאה בעברית.

בימים אלה אנו עוסקים במלאכת כתיבת ועריכת מענה לרשימת הנושאים כמתואר לעיל. בהתאם, אנו מזמינים כל ארגון בלתי ממשלתי, להגיש אליה תשומות לצורך כתיבת המענה אשר יוגש לוועדת האמנה (CRPD) בשנת 2021. העברת חומר תתאפשר עד לא יאוחר מיום מתאריך 20.04.2021 לפקס מספר 03-6899792 או לדואר האלקטרוני international@justice.gov.il​.

נציין כי נשמח לקבל כל מידע בדבר יישום האמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות בישראל ואולם, משרד המשפטים אינו מתחייב לכלול בדו"ח כל הערה או תגובה אשר תגיע אליו.