מנהלת היחידות המקצועיות

 

מנהלת היחידות המקצועיות

​ההחלטה על הקמת מנהלת היחידות המקצועיות התקבלה בשנת 2005, לאחר עריכת אבחון ניהולי במשרד המשפטים.

בבסיס ההחלטה עמד הצורך להפחית לחץ ניהולי מהמנהל הכללי במשרד המשפטים ע"י איגוד מספר יחידות בעלות אופי עבודה דומה תחת מנהל תוך יצירת ניהול ממוקד, שיפור השירות לציבור ואיגוד משאבים.