סקר בנושא חופש מידע

 
​היחידה הממשלתית לחופש המידע ערכה סקר בנושא חופש המידע במטרה לבחון את תפיסת השקיפות והמודעות לחוק חופש המידע בקרב עובדי משרדי הממשלה השונים ובקרב כלל האוכלוסייה.

ממצאים מרכזיים העולים מהסקר:

 • דירוג הרשויות השקופות (מהשקופה ביותר לפחות):
 1. כנסת ישראל
 2. משרדי הממשלה
 3. קופות החולים
 4. הרשויות המקומיות והחברות הממשלתיות
 5. המועצות הדתיות.
 • הסקר מצביע על כך כי עובדי המדינה נוטים לדרג את משרדם כשקוף יותר (46%) ממשרדי הממשלה האחרים (23%).
 • מבין אלו שהגישו בקשת מידע לרשויות הציבוריות, רק 35% קיבלו את המידע שביקשו ורק 30% הביעו שביעות רצון מתהליך הפניה.
 • בקרב מרבית עובדי המדינה ישנה הסכמה (70%) כי החוק תורם להגברת אמון האזרח ברשות, יוצר שינוי חיובי ועשוי למגר שחיתות ברשות. אולם רק 18% מעובדי הרשויות מעידים כי הרשות בה הם עובדים מיישמת בצורה טובה את החוק.
 • למרות שעובדי המדינה יעדיפו, על פי הסקר, לעבוד במקום השומר על ערכי השקיפות רק 23% מהם מעידים על משרדי הממשלה כשומרים על ערכים אלו.
 • מעניין לראות כי עובדים מדרג בכיר (מעל 60%) תופסים את הרשות בהם עובדים כשקופה יותר מאשר עובדים בדרג הזוטר (38%).
 • רובם המוחלט של עובדי המדינה (90%) מסכימים עם זכותם של האזרחים לדעת, אולם, מעל ל- 50% מעובדי המדינה שטיפלו בפועל בבקשות למידע, מעידים על מבקשי המידע כ"מגזימים בדרישותיהם וכמפריעים לביצוע העבודה השוטפת של הארגון".
 • ישנה הסכמה גורפת הן בקרב הציבור (81%) והן בקרב עובדי המדינה (90%) באשר לנחיצותו של הממונה על העמדת המידע לציבור, גורם אליו מופנות כל בקשות המידע לרשות. למרות זאת, כפי שפורסם על ידי היחיד הממשלתית לחופש מידע – 455 רשויות ציבוריות המחויבות לכך על פי חוק, טרם מינו ממונה להעמדת מידע לציבור.

תוצאות הסקר:​