סקר הממונה על העמדת מידע לציבור

 
​נערך סקר בקרב 143 ממוני חופש מידע ושאלנו אותם על עבודתם היומיומית, מיקומם בארגון, גורמים המשפיעים על עבודתם ועוד.

המשתתפים בסקר:


  • כיוון שמשרדי הממשלה והמוסדות הממלכתיים הם בעלי נפח הפעילות הגדול ביותר וקבוצת ההתייחסות המלאה ביותר של הסקר, בדקנו את הנתונים לגביהם בצורה רחבה יותר.
  • מצאנו כי, הממונה במשרדי הממשלה והמוסדות הממלכתיים משתייך ברובו ליחידות מנכ"ל (29%), כ- 45% מן הממונים משתייכים לדירוג הביניים ברשות ול- 87% מן הממונים שהשיבו על הסקר ישנו רפרנט משפטי המלווה אותו בטיפול בבקשות חופש מידע.

תוצאות: 

  

 להרחבה: