רשויות מפרות

 

​בדף זה מוצגת רשימת הרשויות שלא עמדו בהנחיות לתיקון ליקויים שניתנו על ידי היחידה.​​​


​ליחידה הממשלתית לחופש המידע ניתנה הסמכות להורות על תיקון ליקויים למשרדי הממשלה.

 

היחידה עושה שימוש בסמכות זו בעיקר בהליך של בירור תלונות. כאשר נמצא כי התלונה מוצדקת ולא ניתן מענה לפונה, מורה היחידה לרשות להשיב לפונה תוך 14 יום.
 
בדף זו מוצגות הרשויות שלא עמדו בהנחיית היחידה.
 
​שם הרשות תאריך התלונה​ המתלונן​​ תאריך מתן ההנחיה​
המשרד להגנת הסביבה​ ​17/02/2016 פרטי​ ​16/03/2016
משרד האוצר​ 05/11/2015​​ פרטי​ ​23/03/2016
משרד האוצר​ 11/04/2016 ​פרטי ​12/09/2016
המשרד להגנת הסביבה​ ​07/08/2016 ​פרטי ​13/10/2016
המשרד להגנת הסביבה​ 31/07/2016​ ​פרטי 13/10/2016​​
המשרד להגנת הסביבה​ 16/05/2016​ פרטי​ ​07/09/2016
משרד התרבות והספורט​ ​18/06/2016 עמותת הצלחה​ 07/12/2016​
המשרד להגנת הסביבה​ ​18/06/2016 ​עמותת הצלחה ​01/09/2016​
המשרד להגנת הסביבה​ 19/07/2016​ ​פרטי ​19/01/2017
המשרד לשירותי דת​ 26/07/2016​ ​חדו"ש ​29/11/2016
​המשרד להגנת הסביבה ​28/08/2016 ​פרטי ​16/11/2016
המשרד להגנת הסביבה​ 24/09/2016​ הצלחה​ 29/11/2016
המשרד להגנת הסביבה​ 24/09/2016​​ הצלחה​ 29/11/2016​
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים​ ​29/09/2016 ​פרטי ​26/12/2016
המשרד לשירותי דת​ ​05/11/2016 ​הצלחה ​08/02/2017
המשרד לשירותי דת​ ​05/11/2016 פרטי​​ ​01/02/2017
משרד הבינוי​ ​14/02/2017 ​פרטי ​21/03/2017
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים​
​5/10/2016 ​פרטי ​22/6/2017
משרד התרבות והספורט 14/12/2017 התנועה לחופש המידע 08/02/2018
​משרד התרבות והספורט ​14/12/2017 ​התנועה לחופש המידע 12/02/2018
​משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 10/06/2017 ​פרטי 18/03/2018
​ המשרד לשירותי דת ​09/11/2017 ​פרטי ​12/03/2018
​משרד התחבורה הבטיחות בדרכים ​11/12/2017 ​פרטי ​23/05/2018
​המשרד לשירותי דת 25/04/2018​ ​פרטי 04/06/2018​
​משרד ראש הממשלה ​12/11/2017 ​הצלחה ​15/01/2018
​הרשות הארצית לכבאות והצלה ​03/12/2017 ​פרטי ​06/06/2018
משרד העליה והקליטה ​18/04/2018 ​האגודה לזכויות האזרח ​30/05/2018
​משרד התחבורה  ​28/09/2017 ​פרטי ​21/06/2018
​משרד התרבות והספורט ​11/04/2018 ​פרטי ​07/06/2018
​משרד התרבות והספורט ​15/12/2017 ​פרטי ​21/06/2018