פרס השקיפות

 
​משרד המשפטים רואה חשיבות בקידום המערכת השלטונית אל מעבר לחובות הבסיסיות הקבועות בחוק חופש המידע. על כן, הוחלט על הענקת פרס לרשות או לעובד הרשות בגין פעולות או יוזמות שמטרתן קידום השקיפות, הפצת מידע באופן יזום או הנגשתו לציבור.​​​​​​

הפרס יוענק אחת לשנתיים לרשויות ציבוריות כהגדרתן בחוק או למועסקים בתוך אותן רשויות בגין פעולות או יוזמות שמטרתן קידום השקיפות, הפצת מידע באופן יזום או הנגשתו לציבור, זאת בהתקיים אחד הקריטריונים שלהלן:

 • הרשות או העובד הובילו שינוי משמעותי אשר הוביל להפצת או הנגשת מידע בעל חשיבות ציבורית.
 • הרשות או העובד הביאו לשינוי משמעותי ולשיפור בתהליך מסירת מידע לציבור בהליך לפי החוק.

לקבלת השראה מהזוכים הקודמים בפרס: כנסת ישראל, רשות מקרקעי ישראל או צבא ההגנה לישראל.

הפרס

 • תעודת הוקרה מטעם שר המשפטים על קידום השקיפות וחופש המידע.
 • תעודת הוקרה כאמור אשר תוענק לעובד רשות ציבורית תלווה בפרס כספי בסכום של 3000 ₪.
 • תעודת הוקרה כאמור אשר תוענק לרשות ציבורית, לא תלווה במענק כספי.
 • העברת הפרס תיעשה בכפוף להוראות כל דין הנוגעות לעניין.​


הגשת המועמדות לפרס השקיפות הסתיימה 
לתשומת הלב הציבור מוזמן להביע עמדתו על המועמדים באמצעות כתובת דוא"ל: foiu@justice.gov.il. ואלו המועמדים:

בקטגוריית הרשויות הציבוריות:
 • משרד החינוך
 • משרד הבריאות
 • משרד התיירות
 • שירות התעסוקה הישראלי
 • יחידת הניהול של הפרקליטות 
 • תאגיד השידור הציבור "כאן"
 • המרכז למיפוי ישראל
 • אגף מת"ש ברשות האוכלוסין וההגירה
 • עיריית חדרה
 • עיריית אילת
 • עיריית באר שבע
 • המועצה המקומית מצפה רמון
 • האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב

בקטגוריית ממונים ועובדי הרשויות:
 • מיטל כץ (משרד המשפטים)
 • עופר חדד (האפוטרופוס הכללי)
 • אפרת קילשטוק (משרד התחבורה)
 • מוניר קזמל (משרד התקשורת)
 • אריה זיני (משרד החוץ)
 • יוסי זולפן (משרד הכלכלה)
 • אהוד קרמר (לשעבר חברת החשמל)
 • ירון ששון (עיריית שדרות)
 • סמדר ישורון (עיריית אילת)
 • שירן יעקובי (עיריית חולון)
 • אתי מזוז (מועצת קדימה-צורן)
 • אתי ריימונד (מועצה איזורית גולן)
 • ​סלבה ורטקין (רשות הספנות והנמלים)​


לקריאת תקנון הפרס​