נהלים לטיפול בבקשה לפי חוק חופש המידע

 
מטרת הנהלים להנחות את משרדי הממשלה ויחידות הסמך לגבי תהליך הטיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע כעולה מהחקיקה, מהפסיקה ומהנסיון שנצבר אגב טיפול ביישומו של חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק).​​

  • ​נהלי חופש המידע, מפורסמים על ידי היחידה לחופש המידע שבמשרד המשפטים, מכח הסמכות שהוקנתה ליחידה בהחלטת הממשלה 2950 מיום ה-6.3.2011.
  • בדף זה מפורסמות ההנחיות המנהליות הכתובות לפיהן היחידה עובדת אשר פרסומן מתחייב מכח הוראות סעיף 6 לחוק חופש המידע.
  • הנהלים ניתנים על מנת ליתן בידי הממונה והרשות הציבורית בה הוא מכהן, פרשנות אחידה ליישום הוראות החוק. החל ממרץ 2012, יפורסמו הנהלים פרקים פרקים, עד להשלמתם לנוהל שלם ומאוחד אשר יתייחס לנוהל הטיפול בבקשות חופש המידע מראשיתו עד סופו.

שלום רב,
נוהל 9 של היחידה הממשלתית לחופש המידע נועד להנחות את הממונה על אופן העלאת תשובות שניתנו על ידו לבקשות שהוגשו לפי חוק חופש המידע לאתר המרכזי לחופש המידע.
בטיוטה זו ​ נוספה הערה על אופן השחרת המידע הפרטי לפני העלאת התשובות לאתר המרכזי.
הערות על טיוטה זו ניתן להגיש עד לתאריך 20.11.2018 למייל של היחידה: foiu@justice.gov.il.
 

לשאלות, הערות או הארות, ניתן לפנות ליחידה לחופש המידע אשר במשרד המשפטים:

 

 

 נהלים שפורסמו

 
תוצאות 15-1 מתוך 15 תוצאות
תוצאות 15-1 מתוך 15 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ  
נוהל צורת מסירת מידעקובץ PDF
נוהל דרישת המענה בדחיית בקשת חופש מידעקובץ PDF
תבנית דיווח ממונהקובץ מסמך
נוהל פרסום תשובות באתר המרכזי לחופש המידעקובץ PDF
נוהל טיפול בפניות ותלונות ליחידה לחופש המידע (פנימי)קובץ PDF
נוהל פרסום התקשרויותקובץ PDF
נוהל כתיבת דוח שנתי במשרדי ממשלהקובץ PDF
נוהל סיווג בקשות חופש מידע קובץ PDF
נוהל הקצאת משאבים בלתי סבירהקובץ PDF
נוהל אגרות קובץ PDF
תבנית נוהל פרסום מידע בעניין וועדותקובץ וורד
נוהל פרסום מידע בעניין ועדות ציבוריותקובץ PDF
נוהל צד גקובץ PDF
נוהל דיווח ממונהקובץ PDF
נוהל דף אינטרנטקובץ PDF