משרד המשפטים - כנסים וימי עיון

 כנסים וימי עיון

 
 • קורס הסמכה לממונים על העמדת מידע לציבור ברשויות מקומיות

  23.03.17

  ​חוק חופש המידע מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות המקומית בקשה למידע בכל הקשור

  בפעילותה. הרשות המקומית מצדה מחויבת לספק את המידע על פי הנדרש.

  מפעם עמק יזרעאל והיחידה לחופש המידע במשרד המשפטים פותחים קורס נוסף )מחזור שלישי( לממונים על

  חופש המידע ברשויות המקומיות, על מנת להעמיק את הידע וההבנה בתחום זה.​


 • סמינר למשפטים בנושא חופש המידע

  27.10.16

  ​לקראת סוף שנת 2016 התקיימה השתלמות פרקליטים ומשפטנים בנושא "חופש מידע" בחסות המכון להשתלמות פרקליטים.

  הסמינר יועד לעוסקים בתחום ומטרתו הייתה להעמיק את הידע ולתרגל את הפרקטיקה של הפרקליטים והמשפטנים המלווים את תחום חופש המידע.  • קורס הסמכה לממונים על העמדת מידע לציבור בממשלה

  08.03.16

  ​חוק חופש המידע מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשויות הציבוריות בקשה למידע בכל הקשור בפעילותה. הרשות מצדה מחויבת לספק את המידע על פי הנדרש.

  נציבות שירות המדינה והיחידה לחופש המידע במשרד המשפטים קיימו את המחזור השני של קורס הסכמת הממונים על העמדת מידע לציבור בממשלה על מנת להעמיק את הידע וההבנה בתחום זה.​

  הקורס התקיים לאורך 15 מפגשים ולקחו בו חלק 23 ממונים.​


 • יום עיון בנושא "חוק חופש המידע - הלכה למעשה"

  03.05.15

  יום העיון מיועד ליועצים משפטיים וממונים על העמדת מידע לציבור ומטרתו לבחון את
  הסייגים המרכזיים בחוק חופש המידע למול פעילות המוסדות להשכלה גבוהה.


 • יום עיון בנושא שיפור השירות

  31.12.14

  הממונה אמון על יישום הוראות החוק ברשות והוא נקודת הקשר של האזרח מול הרשות הציבורית.
  תפקיד הממונה על המידע העמדת מידע לציבור מהווה נקודת ממשק של הציבור עם הרשות בבואו לבקש מידע. הצורך בחידוד המומחיות בתחום שיפור השירות, שהוא תחום שקיימת התמקצעות בו, נדרש לשיפור פעילותו של הממונה כנתון שירות מרכזי ברשות.
  בשל כך, החליטה היחידה הממשלתית לחופש המידע, בשיתוף נציבות שירות המדינה, לקיים סדנא לשיפור השירות.
  בסדנא לקחו חלק כ- 25 ממונים במשרדי ממשלה, יחידות סמך ומוסדות ממלכתיים.​


 • יום עיון בנושא שיפור השירות

  22.10.14

  הממונה על חופש המידע, אמון על יישום הוראות החוק ברשות והוא נקודת הקשר של האזרח מול הרשות הציבורית.
  תפקיד הממונה על המידע העמדת מידע לציבור מהווה נקודת ממשק של הציבור עם הרשות בבואו לבקש מידע.
  הצורך בחידוד המומחיות בתחום שיפור השירות, שהוא תחום שקיימת התמקצעות בו, נדרש לשיפור פעילותו של הממונה כנתון שירות מרכזי ברשות.
  בשל כך, קיימה היחידה הממשלתית לחופש המידע, בשיתוף עם נציבות שירות המדינה, סדנא לשיפור השירות.
  בסדנא לקחו חלק כ- 25 ממונים ממשרדי ממשלה, יחידות סמך ומוסדות ממלכתיים.​


 • יום עיון "חופש המידע - הלכה למעשה "

  24.07.14
  13:20 - 9:00
  יום העיון עסק באופן יישום החוק ברשויות הציבוריות.
  יום העיון יועד לממונים בחברות עירוניות, איגודי ספורט ותאגידי מים.

 • סמינר Taiex בנושא "חופש מידע - מהתאוריה אל הפרקטיקה" בשיתוף עם האיחוד האירופי

  21.05.14
  13:00 - 8:40

  סמינר Taiex בנושא "חופש מידע - מהתאוריה אל הפרקטיקה" בשיתוף עם האיחוד האירופי התקיים בין התאריכים ה- 21-22/5/2014 במתכונת הבאה:
  יום סמינר ראשון – יום עיון בנושא שקיפות וחופש מידע

  יום סמינר שני - סדנאות מומחים


 • יום עיון "סייגים למסירת מידע בחוק חופש המידע"

  12.02.14
  12:25 - 9:00
  יום העיון יועד ליועצים משפטיים ולקחו בו חלק כ- 90 נציגי רשויות ציבוריות שונות.
  במסגרת יום העיון, נדונו שאלות הנוגעות לזכות למידע מול הזכות לפרטיות, שיקול דעת של רשות בעת מסירת מסמכים פרטיים, אי מסירת מידע בשל סוד מסחרי ועוד.


 • יום חופש המידע

  21.05.13
  לציון 15 שנה לחקיקת חוק חופש המידע קיימה היחידה הממשלתית לחופש המידע בשיתוף עם הכנסת יום חופש מידע.יום חופש המידע התקיים בכנסת במעמד יו"ר הכנסת, מר יולי אדלשטיין ובמעמד שרת המשפטים, הגב' ציפי לבני.ום חופש המידע התקיים בכנסת במעמד יו"ר הכנסת, מר יולי אדלשטיין ובמעמד שרת המשפטים, הגב' ציפי לבני.ום חופש המידע התקיים בכנסת במעמד יו"ר הכנסת, מר יולי אדלשטיין ובמעמד שרת המשפטים, הגב' ציפי לבני.
  יום חופש המידע צוין השנה לראשונה במטרה לבחון את המצוי מול הראוי בתחום השקיפות השלטונית, תוך ניסיון להעלות את המודעות הציבורית לחשיבותו של עקרון השקיפות בשיטת המשפט הישראלית.