מידע על תלונות בבירור היחידה

 
​בדף זה, מוצגות התלונות שהועברו לטיפול היחידה לחופש מידע, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 7 להחלטת הממשלה. לפיכך, מוצגים בדף זה רק תלונות הנוגעות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.  ​​​​

  • נתונים אודות פניות אחרות המגיעות ליחידה, יפורסמו בדו"ח השנתי אשר יוגש לממשלה אודות יישום חוק חופש המידע. 
איתור פניות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

פניות אחרונות 

תוצאות 10-1 מתוך 956 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 956 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנילוןממויין לפי נילון בסדר יורדמתלונןממויין לפי מתלונן בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדהחלטהממויין לפי החלטה בסדר יורד
19-03-2019מענה במועדמשרד החקלאות והכפרפרטי

​תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשת חופש מידע אודות רפורמה שהאריכה את תוקף חיי המדף של בשר מצונן שנשמר בוואקום.

19-03-2019מענה במועדמשרד הבריאות פרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשת חופש מידע אודות רפורמה שהאריכה את תוקף חיי המדף של בשר מצונן שנשמר בוואקום.

17-03-2019מענה במועדמשרד הביטחון פרטי

​תלונה בטענה למתן מענה חלקי לבקשת חופש מידע אודות קבלת מסמכים הנוגעים לכספים המועברים לארגון עובדי צה"ל. 

17-03-2019מענה במועדמשרד הביטחון פרטי

​תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות נושאים שונים הנוגעים לעובדי צה"ל. 

07-03-2019מענה במועדמשרד הבריאות פרטי

​תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות קליטת כוח אדם.

27-02-2019מענה במועדמשרד החינוךפרטי

​תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות קבלת מסמכים שהוגשו לוועדה הארצית לחריגים בתשלומי הורים עבור מס' בתי ספר שאושרה להם גבייה חריגה.

27-02-2019הנהלת בתי המשפט פרטי

​תלונה על אי יישום הוראות נוהל פרסום תשובות לאתר המרכזי לחופש המידע.

26-02-2019חוסר בהנמקהמשרד הפנים פרטי

​תלונה בטענה לחוסר נימוק בבקשת חופש מידע אודות קבלת הסכם בין בנק דקסיה לבין משרד הפנים.

25-02-2019מענה במועדמשרד החקלאות והכפרפרטי

​תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע בעניין קבלת מספר פרוטוקולים בעניין יד בנימין וישיבת תורת החיים ואולפנת טוהר.

25-02-2019מענה במועדמשרד האוצר פרטי

​תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות קבלת הסכמי ספק בין בנק דקסיה לבין משרד האוצר.

מקרא:
התלונה מוצדקתהתלונה מוצדקתהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה אינה מוצדקתהתלונה אינה מוצדקת
הטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול הופסק לאור תיקון הליקויהטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי