מידע על תלונות בבירור היחידה

 
​בדף זה, מוצגות התלונות שהועברו לטיפול היחידה לחופש מידע, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 7 להחלטת הממשלה. לפיכך, מוצגים בדף זה רק תלונות הנוגעות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.  ​​​​

  • נתונים אודות פניות אחרות המגיעות ליחידה, יפורסמו בדו"ח השנתי אשר יוגש לממשלה אודות יישום חוק חופש המידע. 
איתור פניות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

פניות אחרונות 

תוצאות 10-1 מתוך 911 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 911 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנילוןממויין לפי נילון בסדר יורדמתלונןממויין לפי מתלונן בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדהחלטהממויין לפי החלטה בסדר יורד
04-12-2018מענה במועדהמשרד לביטחון פנים פרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת מידע אודות קבלת פרוטוקולי הדיונים של הצוות לבחינת מדיניות האכיפה בנושא צמח הקנאביס.​

29-11-2018מענה במועדמשטרת ישראלפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת מידע אודות צווי צמצום והשגחה.​

26-11-2018מענה במועדמשרד הרווחה פרטי

תלונה בטענה למתן מענה חלקי לבקשת מידע אודות עובדות סוציאליות.​

25-11-2018מידע סביבתיהמשרד להגנת הסביבהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת מידע אודות אישומים פליליים כנגד חברות ציבוריות בהקשר של עבירות לפי חוקי איכות הסביבה.​

19-11-2018מענה במועדמשרד המשפטים פרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות חשיפת נתונים סטטיסטיים המשקפים את מצב שוק מתמחי ראיית החשבון בישראל.​

11-11-2018מענה במועדצבא הגנה לישראלפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשת חופש מידע בעניין קבלת דוח שנתי אודות גניבות אמל"ח.​

08-11-2018מענה במועדמשרד התרבות והספורט פרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות תקציב הספריות הציבוריות.​

08-11-2018חוסר בהנמקהמנהל מקרקעי ישראלפרטי

תלונה בטענה להעדר הנמקה לבקשת מידע.​

04-11-2018מענה במועדמשרד התרבות והספורט פרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות קבלת יומן השרה מירי רגב.​

03-11-2018מענה במועדמשרד ראש הממשלה פרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות פרויקט אלמוג.​

מקרא:
התלונה מוצדקתהתלונה מוצדקתהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה אינה מוצדקתהתלונה אינה מוצדקת
הטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול הופסק לאור תיקון הליקויהטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי