מידע על תלונות בבירור היחידה

 
​בדף זה, מוצגות התלונות שהועברו לטיפול היחידה לחופש מידע, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 7 להחלטת הממשלה. לפיכך, מוצגים בדף זה רק תלונות הנוגעות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.  ​​​​

  • נתונים אודות פניות אחרות המגיעות ליחידה, יפורסמו בדו"ח השנתי אשר יוגש לממשלה אודות יישום חוק חופש המידע. 
איתור פניות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

פניות אחרונות 

תוצאות 10-1 מתוך 936 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 936 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנילוןממויין לפי נילון בסדר יורדמתלונןממויין לפי מתלונן בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדהחלטהממויין לפי החלטה בסדר יורד
31-01-2019מענה במועדבית חולים אסף הרופא פרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת מידע בעניין קבלת תוצאות דגימה שנערכה בבית החולים.​

29-01-2019מענה במועדמשרד ראש הממשלה פרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת מידע אודות קבלת העתק תיק גיור.​

29-01-2019מענה במועדמשרד הבריאות פרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת מידע אודות אישור אמ"ר מס' 2440427.​

28-01-2019מענה במועדרשות המיסים פרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה בעניין מידע המצוי במאגרי המידע של אגף מס הכנסה.​

24-01-2019מענה במועדמשרד האוצרפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת מידע אודות יומן הפגישות של השר כחלון.

17-01-2019מענה במועדמשרד האוצרפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת מידע אודות הסכמי הלוואות זכאות.​

16-01-2019מענה במועדמשרד ראש הממשלהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת מידע אודות קבלת כל הסכם שנחתם בחמש השנים האחרונות בין משרד ראש הממשלה לבין כל גורם אחר.​

13-01-2019מענה במועדהנהלת בתי הדין הרבניים פרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת מידע אודות הנחיות בנושא גיור בנות לאב יחידני.​

03-01-2019מענה במועדמשרד הרווחהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת מידע אודות שילוב וקידום אנשים עם מוגבלות במחלקות הרווחה ברשויות המקומיות.​

27-12-2018מענה במועדרשות המיסיםפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת מידע אודות תשלומים וניכויי מס במקור.​

מקרא:
התלונה מוצדקתהתלונה מוצדקתהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה אינה מוצדקתהתלונה אינה מוצדקת
הטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול הופסק לאור תיקון הליקויהטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי