מידע על תלונות בבירור היחידה

 
​בדף זה, מוצגות התלונות שהועברו לטיפול היחידה לחופש מידע, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 7 להחלטת הממשלה. לפיכך, מוצגים בדף זה רק תלונות הנוגעות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.  ​​​​

  • נתונים אודות פניות אחרות המגיעות ליחידה, יפורסמו בדו"ח השנתי אשר יוגש לממשלה אודות יישום חוק חופש המידע. 
איתור פניות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

פניות אחרונות 

תוצאות 10-1 מתוך 989 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 989 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנילוןממויין לפי נילון בסדר יורדמתלונןממויין לפי מתלונן בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדהחלטהממויין לפי החלטה בסדר יורד
27-05-2019מענה במועדמשרד ראש הממשלהפרטי

​1043-תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשת חופש מידע אודות הוצאות המשלחת המדינית לגואטמלה.

22-05-2019מענה במועדהאפוטרופוס הכללי והכונס הרישמי פרטי

​1030-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע בעניין מינוי אפוטרופוס לדין.

22-05-2019מענה במועדמשרד הבריאות פרטי

​1031-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות פעילות המועצה הלאומית לכירורגיה, הרדמה וטיפול נמרץ.

22-05-2019מענה במועדמשרד הבריאותפרטי

​1033-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות ועדות בדיקה והליכי משמעת- מרדימים.

21-05-2019מענה במועדמשרד הבינוי והשיכוןפרטי

​1029-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע בעניין קבלת פרוטוקולים של החלטות המשרד בפרויקט מחיר למשתכן.

20-05-2019מענה במועדהמשרד לביטחון פניםאשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה

​1027-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות רישוי נשק.

20-05-2019מענה במועדהמשרד לביטחון פנים אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה

​1028-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות יומן השר לבטחון פנים בכהונתו בכנסת העשרים.

19-05-2019מענה במועדמשרד האוצרפרטי

​1026-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות דירוג שכר משפטנים בשירות הציבורי.

19-05-2019מענה במועדהמשרד להגנת הסביבה פרטי

​1032-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע בעניין קבלת מידע סביבתי על מפעל סוללות תדיראן.

16-05-2019מענה במועדמשרד הבריאותפרטי

​1025-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות סמי אונס.

מקרא:
התלונה מוצדקתהתלונה מוצדקתהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה אינה מוצדקתהתלונה אינה מוצדקת
הטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול הופסק לאור תיקון הליקויהטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי