מידע על תלונות בבירור היחידה

 
​בדף זה, מוצגות התלונות שהועברו לטיפול היחידה לחופש מידע, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 7 להחלטת הממשלה. לפיכך, מוצגים בדף זה רק תלונות הנוגעות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.  ​​​​​​

  • נתונים אודות פניות אחרות המגיעות ליחידה, יפורסמו בדו"ח השנתי אשר יוגש לממשלה אודות יישום חוק חופש המידע. 
איתור פניות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

פניות אחרונות 

תוצאות 10-1 מתוך 1215 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 1215 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנילוןממויין לפי נילון בסדר יורדמתלונןממויין לפי מתלונן בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדהחלטהממויין לפי החלטה בסדר יורד
20-08-2020מענה במועדמשרד התפוצותפרטי

​1265- אי מתן מענה - יוזמת מוזאיק יונייטד

20-08-2020משטרת ישראלפרטי
1266- אי מתן מענה - חופש המידע בירור צווי איסור פרסום
נמצא כי התלונה אינה מוצדקת
13-08-2020מענה במועדמשרד האוצרעמותת הצלחה

​1259- אי מתן מענה - צווי הגנה על חושפי שחיתויות

13-08-2020מענה במועדמשרד ראש הממשלהעמותת הצלחה

​1260- אי מתן מענה - פירוט דוחות ביקורת הפנים ועבודות ביקורת הפנים בהכנה לשנים 2016 ועד 2018 (כולל) והעתקיהם

13-08-2020מענה במועדמשרד ראש הממשלהעמותת הצלחה

​1261- אי מתן מענה - פירוט הארוחות במסגרת אירוח רשמי של אישים ו/או משלחות

13-08-2020מענה במועדהמשרד להגנת הסביבהפרטי

​ 1263- אי מתן מענה לפניה - 208897 מתאריך - 07 ביולי בעניין תכנון ובניה ואיכות הסביבה - בתמ"ל 1002 - מגרשים 101/2/3

13-08-2020מענה במועדמשרד התחבורהפרטי

1264- אי מתן מענה באשר ליישום החלטת ממשלה 922

12-08-2020מענה במועדמשרד התחבורהפרטי

​1256- אי מתן מענה - החניות רגולטוריות של אגף תחבורה ציבורית

12-08-2020מענה במועדמשרד התחבורההמרכז להעצמתה אזרח

​1257- אי מתן מענה - יישום החלטת ממשלה מס' 3742

12-08-2020מענה במועדהמשרד להגנת הסביבהפרטי

​1258- אי מן מענה - אודות החלטת ממשלה מס' 4079

מקרא:
התלונה מוצדקתהתלונה מוצדקתהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה אינה מוצדקתהתלונה אינה מוצדקת
הטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול הופסק לאור תיקון הליקויהטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי