פרסום דו"ח התקשרויות רבעוני

 

​לאור ההכרה בחשיבות המידע הציבורי הנוגע להתקשרויות המדינה, פורסם נוהל "פרסום התקשרויות הממשלה" על ידי אגף החשבת הכללית במשרד האוצר והיחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים.

 

הנוהל מחייב את משרדי הממשלה ויחידות הסמך, העובדות עם מערכת "מרכב"ה", לפרסם באופן יזום דו"ח רבעוני בדבר התקשרויותיהם.

 

לשם כך נערכו שינויים במערכת "מרכב"ה" של משרדי הממשלה ויחידות הסמך ופותח דו"ח ייעודי בשם "דו"ח חופש מידע - התקשרויות ותשלומים" המתפרסם באתר המרכזי לחופש המידע.

 

להלן תמונת מצב עדכנית של משרדי הממשלה ויחידות הסמך שעמדו בחובת הפרסום בהתאם לנוהל.

לשימושכם הועלה קובץ אקסל המאגד​ את דוחות ההתקשרות של הרבעון הראשון בשנת 2016.​
לחיצה על האייקון תוביל לדו"ח באתר המרכזי לחופש המידע.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


הנתונים נכונים לתאריך ה-18/07/2019


 

פורסם  הדו"ח פורסם      הדו"ח טרם פורסם      הדו"ח פורסם באיחורמשרדי ממשלה 


שם הרשות או יחידת החשבות​ רבעון II​ 2018
רבעון III​ 2018 רבעון IV 2018​​ ​רבעון 2019 I רבעון 2019 II
אגף למוסדות תורניים (משרד החינוך)​
גזברות איזורית ת"א (משרד הבריאות)*​ פורסם
הדיור הממשלתי (משרד האוצר)​ פורסם פורסם פורסם פורסם
המשרד לבטחון פנים​​
המשרד להגנת הסביבה​ פורסם פורסם
המשרד לירושלים ומורשת** ​
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה
המשרד לשירותי דת​ פורסם פורסם
המשרד לשיתוף פעולה אזורי ופיתוח הפריפריה הנגב והגליל​ פורסם פורסם פורסם​​
הרשות לזכויות ניצולי שואה (משרד האוצר)​ פורסם פורסם פורסם​​
לשכת הבריאות ירושלים (משרד הבריאות)*​​ פורסם
לשכת הבריאות מחוז דרום (משרד הבריאות)*​​ פורסם
לשכת הבריאות מחוז חיפה (משרד הבריאות)*​ פורסם
לשכת הבריאות מחוז מרכז (משרד הבריאות)*​ פורסם
לשכת הבריאות מחוז צפון (משרד הבריאות)*​ פורסם
לשכת הבריאות מחוז תל-אביב (משרד הבריאות)*​ פורסם ​​
לשכת הפרסום הממשלתית​ (משרד התרבות והספורט)​ פורסם פורסם פורסם​​ פורסם​​
מטה החשב הכללי (משרד האוצר)​ פורסם פורסם פורסם פורסם
מנהל הרכב (משרד האוצר)​ פורסם פורסם פורסם
מנהלת הגמלאות (משרד האוצר)​
משרד האוצר​​ פורסם פורסם פורסם פורסם
משרד האנרגיה ​ פורסם פורסם פורסם פורסם
משרד הבינוי והשיכון פורסם פורסם פורסם
משרד הבריאות​ פורסם
משרד החוץ פורסם פורסם
משרד החינוך​
​משרד החקלאות ופיתוח הכפר​ פורסם פורסם פורסם פורסם
משרד הכלכלה​ פורסם פורסם פורסם​​ פורסם​​ פורסם​​​
משרד המדע והטכנולוגיה ​ פורסם פורסם פורסם​​ פורסם פורסם
משרד המשפטים​ פורסם פורסם פורסם פורסם
משרד העליה והקליטה​ פורסם
משרד הפנים​ פורסם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים​ פורסם פורסם פורסם
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים​ פורסם פורסם פורסם פורסם
משרד התיירות​ פורסם פורסם פורסם פורסם
משרד התפוצות​ פורסם
משרד התקשורת​ פורסם פורסם פורסם פורסם פורסם
משרד התרבות והספורט​​ פורסם
משרד לשיוויון חברתי​ פורסם
​משרד ראש הממשלה
נציגות האוצר בניו יורק (משרד האוצר)*** פורסם פורסם פורסם

 

*דוחות התקשרות של לשכות הבריאות נמצאות בקובץ התקשרויות של משרד הבריאות בגיליונות נוספים

**מוטמע בדוח משרד ראש הממשלה

***גוף זה זהה למשלחת הכלכלית לארה"ב

 

יחידות סמך


שם היחידה​ רבעון II 2018 רבעון III​ 2018
רבעון IV 2018​​ רבעון I 2019 רבעון II 2019
אגף המכס ומע"מ (רשות המסים)**​
פורסם פורסם פורסם
אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין (רשות המסים)​**​
פורסם פורסם פורסם
​​החטיבה להתיישבות  פורסם פורסם פורסם​​
הטלוויזיה החינוכית הישראלית​ פורסם פורסם
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה​ פורסם פורסם פורסם פורסם
המדפיס הממשלתי​​ פורסם פורסם פורסם
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
המכון הגיאולוגי פורסם פורסם פורסם​​
המרכז למיפוי ישראל​​ פורסם
הנהלת בתי הדין הרבניים​ ​​ פורסם פורסם ​​
הנהלת בתי המשפט​ פורסם פורסם פורסם
הרבנות הראשית​ פורסם פורסם
הרשות הארצית לכבאות והצלה פורסם פורסם​​ ​​ פורסם​​
​הרשות הממשלתית למים וביוב
הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב​ פורסם פורסם פורסם פורסם​​ פורסם​​​
​הרשות להתחדשות עירונית* פורסם פורסם פורסם
​הרשות לשירות אזרחי לאומי פורסם
​השירות המטאורולוגי הישראלי****** פורסם פורסם פורסם פורסם
​השירותים הווטרינריים**** פורסם פורסם​​ פורסם​​ פורסם
​מנהל המחקר החקלאי פורסם פורסם פורסם פורסם
מנהל המחקר החקלאי עיסקי ​ פורסם פורסם​​ פורסם פורסם
מנהל התכנון​ פורסם
פורסם פורסם
מנהלת תנופה​ פורסם פורסם פורסם פורסם
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש)​ פורסם פורסם פורסם פורסם​​
​נציבות שירות המדינה פורסם פורסם פורסם
​רשות האוכלוסין וההגירה פורסם פורסם פורסם פורסם​​ פורסם
​רשות האכיפה והגבייה פורסם פורסם פורסם​​ פורסם פורסם​​
​רשות התחרות (רשות ההגבלים העסקיים לשעבר) פורסם פורסם פורסם​​​ פורסם
​רשות החברות הממשלתיות***** פורסם פורסם פורסם פורסם
​רשות התעופה האזרחית (רת"א)****** פורסם פורסם פורסם פורסם​​
​רשות מקרקעי ישראל פורסם פורסם פורסם
רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון פורסם פורסם ​​
​שירות בתי הסוהר פורסם​​ פורסם​​ פורסם​​​
​שירות עיבודים ממוחשבים (שע"ם)** פורסם פורסם פורסם

 * מוטמע בדוח של משרד הבינוי והשיכון​

** מוטמע בדוח של רשות המסים

**** מוטמע בדוח משרד החקלאות

***** מוטמע בדוח משרד האוצר

****** מוטמע בדוח משרד התחבורה


רשויות ציבוריות בעלות מרכב"ה שאינן כפופות לנוהל היחידה

......................................................................

 

​שם היחידה  ​רבעון II 2018​ ​רבעון III 2018 ​​רבעון IV 2018​​​ ​רבעון I 2019 ​רבעון 2019 II
​הרשות לחדשנות 

 

​הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל
פורסם פורסם​​
​כנסת ישראל פורסם פורסם פורסם​​ פורסם​​
​נשיא המדינה

 

​שירות התעסוקה פורסם פורסם פורסם פורסם פורסם
​ועדת הבחירות המרכזית
 

 

​ ​