פרסום דו"ח התקשרויות רבעוני

 

​לאור ההכרה בחשיבות המידע הציבורי הנוגע להתקשרויות המדינה, פורסם נוהל "פרסום התקשרויות הממשלה" על ידי אגף החשבת הכללית במשרד האוצר והיחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים.

 

הנוהל מחייב את משרדי הממשלה ויחידות הסמך, העובדות עם מערכת "מרכב"ה", לפרסם באופן יזום דו"ח רבעוני בדבר התקשרויותיהם.

 

לשם כך נערכו שינויים במערכת "מרכב"ה" של משרדי הממשלה ויחידות הסמך ופותח דו"ח ייעודי בשם "דו"ח חופש מידע - התקשרויות ותשלומים" המתפרסם באתר המרכזי לחופש המידע.

 

להלן תמונת מצב עדכנית של משרדי הממשלה ויחידות הסמך שעמדו בחובת הפרסום בהתאם לנוהל.

לשימושכם הועלה קובץ אקסל המאגד​ את דוחות ההתקשרות של הרבעון הראשון בשנת 2016.​
לחיצה על האייקון תוביל לדו"ח באתר המרכזי לחופש המידע.​​​​​​​​​​​​


הנתונים נכונים לתאריך ה-23/01/2019

 

פורסם  הדו"ח פורסם      הדו"ח טרם פורסם      הדו"ח פורסם באיחורמשרדי ממשלה 


שם הרשות או יחידת החשבות​ רבעון IV 2017 רבעון I 2018 רבעון II​ 2018
רבעון III​ 2018 רבעון IV 2018​​
אגף למוסדות תורניים (משרד החינוך)​
גזברות איזורית ת"א (משרד הבריאות)*​ פורסם פורסם פורסם
הדיור הממשלתי (משרד האוצר)​ פורסם פורסם פורסם פורסם
המשרד לבטחון פנים​​ פורסם
המשרד להגנת הסביבה​ פורסם פורסם פורסם
המשרד לירושלים ומורשת** ​ לא פורסם לא פורסם
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה
המשרד לשירותי דת​ לא פורסם לא פורסם פורסם פורסם
המשרד לשיתוף פעולה אזורי ופיתוח הפריפריה הנגב והגליל​ פורסם פורסם פורסם פורסם
הרשות לזכויות ניצולי שואה (משרד האוצר)​ פורסם ​​ פורסם פורסם
לשכת הבריאות ירושלים (משרד הבריאות)*​​ פורסם פורסם פורסם
לשכת הבריאות מחוז דרום (משרד הבריאות)*​​ פורסם פורסם פורסם
לשכת הבריאות מחוז חיפה (משרד הבריאות)*​ פורסם פורסם פורסם
לשכת הבריאות מחוז מרכז (משרד הבריאות)*​ פורסם פורסם פורסם
לשכת הבריאות מחוז צפון (משרד הבריאות)*​ פורסם פורסם פורסם
לשכת הבריאות מחוז תל-אביב (משרד הבריאות)*​ פורסם פורסם פורסם
לשכת הפרסום הממשלתית​ (משרד התרבות והספורט)​ פורסם פורסם פורסם פורסם
מטה החשב הכללי (משרד האוצר)​ פורסם פורסם פורסם פורסם
מנהל הרכב (משרד האוצר)​ פורסם פורסם פורסם
מנהלת הגמלאות (משרד האוצר)​ פורסם
משרד האוצר​​ פורסם פורסם פורסם פורסם
משרד האנרגיה ​ פורסם פורסם פורסם פורסם
משרד הבינוי והשיכון פורסם פורסם פורסם
משרד הבריאות​ פורסם פורסם פורסם
משרד החוץ פורסם פורסם פורסם
משרד החינוך​
​משרד החקלאות ופיתוח הכפר​ פורסם פורסם פורסם פורסם
משרד הכלכלה​ פורסם פורסם פורסם פורסם
משרד המדע והטכנולוגיה ​ פורסם פורסם פורסם פורסם פורסם​​
משרד המשפטים​ פורסם פורסם פורסם פורסם
משרד העליה והקליטה​ פורסם פורסם פורסם
משרד הפנים​
משרד הרווחה​ פורסם פורסם פורסם
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים​ פורסם פורסם פורסם פורסם
משרד התיירות​ פורסם פורסם פורסם
משרד התפוצות​ פורסם פורסם
משרד התקשורת​ פורסם פורסם פורסם פורסם
משרד התרבות והספורט​​ ​​לא פורסם פורסם
משרד לשיוויון חברתי​ לא פורסם לא פורסם
​משרד ראש הממשלה לא פורסם לא פורסם
נציגות האוצר בניו יורק (משרד האוצר)*** פורסם פורסם פורסם

 

*דוחות התקשרות של לשכות הבריאות נמצאות בקובץ התקשרויות של משרד הבריאות בגיליונות נוספים

**מוטמע בדוח משרד ראש הממשלה

***גוף זה זהה למשלחת הכלכלית לארה"ב

 

יחידות סמך


שם היחידה​ רבעון IV 2017​​ רבעון I 2018 רבעון II 2018 רבעון III​ 2018
רבעון IV 2018​​
אגף המכס ומע"מ (רשות המסים)**​ פורסם פורסם
פורסם
אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין (רשות המסים)​**​ פורסם פורסם
פורסם
​החטיבה להתיישבות  פורסם פורסם פורסם פורסם
הטלוויזיה החינוכית הישראלית​ פורסם פורסם פורסם פורסם
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה​ פורסם פורסם פורסם פורסם
המדפיס הממשלתי​​ פורסם פורסם פורסם פורסם
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
המכון הגיאולוגי פורסם פורסם פורסם פורסם
המרכז למיפוי ישראל​​ פורסם לא פורסם
הנהלת בתי הדין הרבניים​ פורסם ​​ פורסם
הנהלת בתי המשפט​ פורסם פורסם פורסם פורסם
הרבנות הראשית​ לא פורסם לא פורסם פורסם פורסם
הרשות הארצית לכבאות והצלה***​ פורסם פורסם פורסם פורסם​​
​הרשות הממשלתית למים וביוב פורסם
הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב​ פורסם פורסם פורסם פורסם פורסם
​הרשות להתחדשות עירונית* פורסם פורסם פורסם
​הרשות לשירות אזרחי לאומי פורסם פורסם פורסם
​השירות המטאורולוגי הישראלי****** פורסם פורסם פורסם פורסם
​השירותים הווטרינריים**** פורסם פורסם פורסם פורסם​​
​מנהל המחקר החקלאי פורסם פורסם פורסם פורסם
מנהל המחקר החקלאי עיסקי ​ פורסם פורסם פורסם
מנהל התכנון​ פורסם פורסם פורסם
מנהלת תנופה​ פורסם פורסם פורסם פורסם
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש)​ פורסם פורסם פורסם פורסם פורסם
​נציבות שירות המדינה פורסם פורסם פורסם פורסם
​רשות האוכלוסין וההגירה פורסם פורסם פורסם פורסם
​רשות האכיפה והגבייה פורסם פורסם פורסם פורסם פורסם​​
​רשות ההגבלים העסקיים פורסם פורסם פורסם
​רשות החברות הממשלתיות***** פורסם פורסם פורסם פורסם
​רשות התעופה האזרחית (רת"א)****** פורסם פורסם פורסם פורסם
​רשות מקרקעי ישראל פורסם פורסם פורסם
רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון פורסם פורסם פורסם פורסם
​שירות בתי הסוהר לא פורסם
​שירות עיבודים ממוחשבים (שע"ם)** פורסם פורסם
פורסם

 * מוטמע בדוח של משרד הבינוי והשיכון​

** מוטמע בדוח של רשות המסים

***  עד רבעון 3 2017 מוטמע בדוח המשרד לביטחון פנים

**** מוטמע בדוח משרד החקלאות

***** מוטמע בדוח משרד האוצר

****** מוטמע בדוח משרד התחבורה


רשויות ציבוריות בעלות מרכב"ה שאינן כפופות לנוהל היחידה

......................................................................

 

​שם היחידה  רבעון IV 2017​​​ רבעון I 2018​ ​רבעון II 2018​ ​רבעון III 2018 ​​רבעון IV 2018​​​
​הרשות לחדשנות 

 


​הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל פורסם פורסם
​כנסת ישראל

 

פורסם פורסם פורסם
פורסם
​נשיא המדינה

 

​שירות התעסוקה

 

פורסם פורסם פורסם פורסם פורסם
 

 

​ ​