ספריה

 
בדף זה מובאים לפניכם חומרי ארכיון של היחידה הממשלתית לחופש המידע.
כאן תוכלו למצוא פרוטוקולים מן הכנסת, דוחות ישנים של היחידה לחופש המידע, תוכניות עבודה קודמות, החלטות ממשלה ועוד.
​​​​​​​

רשימת הנושאים:

1. מידע משפטי

​​​​   1.1 פרטוקולים מהכנסת

   1.2 החלטות ממשלה

   1.3 חוות דעת משפטיות

   1.4 הנחיות בבקשות רוחב

   1.5 דוח וועדת אוסטרובסקי

2. ניירות עמדה של היחידה

   2.1 רשימת העמותות

   2.2 משפט משווה

   2.3 פרסום מידע יזום

3. דוחות היחידה

4. העלאת מודעות

   4.1 קריקטורות

   4.2 כרזות

   4.3 פרס השקיפות

   4.4 כנס רשויות מקומיות

    

     


 1. מידע משפטי

1.1 פרוטוקולים מהכנסת

1.2 החלטות ממשלה

 

1.3 חוות דעת משפטיות

 

1.4 הנחיות בבקשות רוחב

1.5 דוח וועדת אוסטרובסקי

ב- 30 במאי 1994 מינה שר המשפטים דאז, פרופ' דוד ליבאי, ועדה ציבורית לבחינת חיובן של רשויות ציבוריות להעמיד לרשות הציבור מידע הנוגע לפעולתן ותחומי אחריותן.
הועדה מונתה על רקע שתי הצעות חוק פרטיות שהוגשו בנושא זה בשנת 1993.

​המלצות הוועדה הוגשו לשר המשפטים ביולי 1995 והיוו את התשתית המקצועית על בסיסו נחקק חוק חופש המידע.
 
לדוח הוועדה
 

2. ניירות עמדה של היחידה

2.1רשימת העמותות הפועלות למען מטרה ציבורית רשימת העמותות הפועלות למען מטרה ציבורית 

  לרשימת הרשויות המלאה

 

2.2משפט משווה

לפניכם מסמכי המחקר ההשוואתי בכמה תחומים מרכזיים:

 

2.3פרסום מידע יזום

מובא לפניכם מסמך שנוסח על ידי צוות המשנה לענייני שקיפות .
מטרת המסמך הינה לקבוע את עקרונות היסוד, והצעדים המתבקשים מהם, בפרסום מידע באופן יזום ע"י הרשויות הציבוריות.

 

לקריאת מסמך העקרונות המלא

 

3. דו"חות היחידה הממשלתית לחופש המידע

 

 

4. העלאת מודעות

4.1 תחרות קריקטורות

תחרות הקריקטורות "מציירים חופש מידע" קראה ליוצרים- מקצוענים וחובבנים, להאיר נקודות תורפה, להתבדח ולבקר את חופש המידע והשקיפות השלטונית בישראל. 

אנחנו מודים ליוצרים שהרימו את הכפפה ויצרו בפנינו מראה, לעיתים קשה, לעיתים משעשעת, שהציגה בפנינו מה הם חושבים על יישומו של חופש המידע בישראל. התערוכה הוצגה, בין היתר, במוזיאון הקריקטורה והקומיקס.
 
 
במקום ראשון זכה: יצחק ידגרי

במקום שני זכתה: אביה אסנר 


4.2 תחרות כרזות

היחידה הממשלתית לחופש המידע פועלת להגברת המודעות הציבורית בנושא חוק חופש המידע. מתוך רצון להגביר את המודעות ציבורית, קיימה היחידה הממשלתית לחופש המידע תחרות כרזות בנושא "חוק חופש המידע- מעצבים שינוי".  
 
​19 כרזות הגיעו לצוות השופטים ושלוש כרזות נבחרו לזוכות.
 
צפייה מהנה!
 
 

4.3 העלאת מודעות​​​​

 משרד המשפטים רואה חשיבות בקידום המערכת השלטונית אל מעבר לחובות הבסיסיות הקבועות בחוק חופש המידע. על כן, הוחלט על הענקת פרס לרשות או לעובד הרשות בגין פעולות או יוזמות שמטרתן קידום השקיפות, הפצת מידע באופן יזום או הנגשתו לציבור.

 
הפרס יוענק אחת לשנתיים לרשויות ציבוריות כהגדרתן בחוק או למועסקים בתוך אותן רשויות בגין פעולות או יוזמות שמטרתן קידום השקיפות, הפצת מידע באופן יזום או הנגשתו לציבור, זאת בהתקיים אחד הקריטריונים שלהלן:
  • הרשות או העובד הובילו שינוי משמעותי אשר הוביל להפצת או הנגשת מידע בעל חשיבות ציבורית.
  • הרשות או העובד הביאו לשינוי משמעותי ולשיפור בתהליך מסירת מידע לציבור בהליך לפי החוק.

 

הפרס

  • תעודת הוקרה מטעם שר המשפטים על קידום השקיפות וחופש המידע
  • תעודת הוקרה כאמור אשר תוענק לעובד רשות ציבורית תלווה בפרס כספי בסכום של 3000 ₪.
  • תעודת הוקרה כאמור אשר תוענק לרשות ציבורית, לא תלווה במענק כספי.
  • העברת הפרס תיעשה בכפוף להוראות כל דין הנוגעות לעניין.
 
פרס שרת המשפטים לשקיפות שלטונית הוענק בשנת 2017 לרשויות הציבוריות:
 
ולממונות על העמדת מידע לציבור: 
 
ברכות לזוכים!
====================================================

 

לקריאת התקנון המלא

 

 

​4.4 כנס רשויות מקומיות

בתאריך 17.7.2018 התקיים כנס המיועד לראשי הרשויות המקומיות בשיתוף עם הכנסת- "הועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור".

בין היתר השתתפה בכנס נציגה מארגון הOECD​ שדנה בנושא:

תקצוב השתתפותי ושקיפות תקציבית.
.