מידע למשפטן

 

היחידה הממשלתית לחופש המידע מהווה מוקד ידע מקצועי בתחום חופש המידע.

במסגרת זו אוספת היחידה ידע מקצועי - משפטי בתחום, קובעת נהלים לאופן יישום החוק, מוציאה הנחיות עם שינויי חקיקה או החלטות ממשלה, מבררת תלונות ועוד.