היחידה הממשלתית לחופש המידע

​​​

ייעוד היחידה

  • ​היחידה הממשלתית לחופש המידע פועלת לקידום שקיפות תורמת וחופש מידע אפקטיבי.
רשימת מוני חופש המידע