איתור ממונים על חופש המידע

 
על פי חוק חופש המידע והתקנות מכוחו, על הממשלה לפרסם את רשימת הממונים על חוק חופש המידע במשרדי הממשלה, יחידות סמך ותאגידים סטטוטוריים.​​​​

 
רשימת הממונים, המתפרסמת באתר היחידה מתעדכנת באופן שוטף וכוללת את שמות הממונים בכלל הרשויות הציבוריות עליהן חל החוק וכן את פרטי ההתקשרות איתם.
 
במקביל לפרסום באתר האינטרנט, היחידה ערכה חוברת מודפסת של הרשימה והפיצה אותה מדי שנה לציבור הרחב כאשר עלויות הפקת החוברת ומשאבי כח האדם, היו גבוהים.
כמו כן, לאור השינויים התדירים בפרטי הממונים במאות הרשויות השונות, מיום שפורסמה החוברת בעותק קשיח, היו בה פרטים שהשתנו.
 
על מנת לשפר את המצב הקיים ולחסוך בשימוש בכספי ציבור, משנה זו ואילך, היחידה תיצור קובץ דיגיטלי אשר יתעדכן אחת לחודש, תוך הפצת קישור לרשימת הנמענים שבתקנה 2(ג) האמורה.
כמו כן, היחידה תמסור עותק מודפס בהדפסה רגילה שאינה מצריכה בית דפוס, לכל דורש וללא עלות.
 
 

 

איתור ממונים
תוצאות 90-81 מתוך 2106 תוצאות
שם רשותשם הממונהטלפוןדואר אלקטרוני
החברה הכלכלית קרית ביאליקליז ביטון04-6109028liz@bec.co.il
תחום אחריות:
החברה הכלכלית קריית ביאליק נוסדה בשנת 2017 כתאגיד עירוני בבעלות עיריית קריית ביאליק.החברה מהווה זרוע ביצועית של העירייה ועוסקת בקידום, תכנון וביצוע של פרויקטים רחבי היקף לתועלת תושבי העיר.מטרת החברה: ביצוע ויישום מדיניות עיריית קריית ביאליק בקידום התפתחותה של העיר בתחומי התשתיות, שכונות חדשות, פיתוח סביבתי וכן ניהול פרויקטים במסגרת הסכם הגג.
דרכי התקשרות:
כתובת:
ת.ד. 1139, קריית ביאליק
פקס:
0776706389
החברה הכלכלית לפיתוח קריית יםאלי ללו04-8766282, 04-8726327eli.calcalityam@gmail.com
תחום אחריות:
חברות עירוניות הן תאגידים עירוניים המוקמים על ידי רשויות מקומיות ומנוהלים על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור, בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית.החברות העירוניות מעניקות שירות לתושבים בתחומה של הרשות המקומית במגוון תחומים כגון תרבות וספורט או מקדמים פרויקטים על בסיס עסקי לתועלת הציבור.חוק חופש המידע חל על חברות עירוניות שלרשות המקומית יש למעלה ממחצית כוח ההצבעה בהן. על אף הזיקה ההדוקה בין הרשות המקומית לבין החברות העירוניות שבשליטתה, חוק חופש המידע רואה בחברה העירונית כרשות ציבורית נפרדת וחלים עליה כל החובות על פי החוק.
דרכי התקשרות:
כתובת:
רחוב משה שרת 10, קרית ים
פקס:
04-8729289
החברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) שהםסיגל ישרים03-9723047sigaly@shoham.muni.il
תחום אחריות:
חברות עירוניות הן תאגידים עירוניים המוקמים על ידי רשויות מקומיות ומנוהלים על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור, בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית.החברות העירוניות מעניקות שירות לתושבים בתחומה של הרשות המקומית במגוון תחומים כגון תרבות וספורט או מקדמים פרויקטים על בסיס עסקי לתועלת הציבור.חוק חופש המידע חל על חברות עירוניות שלרשות המקומית יש למעלה ממחצית כוח ההצבעה בהן. על אף הזיקה ההדוקה בין הרשות המקומית לבין החברות העירוניות שבשליטתה, חוק חופש המידע רואה בחברה העירונית כרשות ציבורית נפרדת וחלים עליה כל החובות על פי החוק.
דרכי התקשרות:
כתובת:
ת.ד 2001 , שוהם רח' עמק איילון 32 שוהם, מיקוד 6083532
פקס:
03-9733503
מכון וינגייטאלעד להב09-8639544pniyot@wingate.org.il
תחום אחריות:
מכון וינגייט, המכון הלאומי למצוינות בספורט של מדינת ישראל, הקרוי על שם אורד צ'ארלס וינגייט, פתח את שעריו בשנת 1957 וחרת על דגלו "להוביל בעולם בידע, בתשתיות ובאימון לאיתור ולטיפוח ספורטאי עלית בראייה לאומית".מכון וינגייט מהווה את מרכז האימונים של ענפי הספורט האולימפיים והפראלימפיים ומשמש כבית לאומי של איגודי הספורט, היחידה לספורט הישגי והיחידה לקידום ספורט נשים.המכון מספק את המעטפת הכוללת לספורטאי ההישג של מדינת ישראל, לרבות פנימייה לטיפוח ספורטאים צעירים מחוננים, רפואת ספורט ומחקר, הכשרת מאמנים ומדריכים, לינה והסעדה, מתקני אימון וכיתות לימוד.
דרכי התקשרות:
כתובת:
מכון וינגייט, נתניה
פקס:
09-8639462
מנהלת אופק- מודיעין מכבים רעותגלי בר ניר08-9955655gali@minhelet.com
תחום אחריות:
חברות עירוניות הן תאגידים עירוניים המוקמים על ידי רשויות מקומיות ומנוהלים על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור, בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית.החברות העירוניות מעניקות שירות לתושבים בתחומה של הרשות המקומית במגוון תחומים כגון תרבות וספורט או מקדמים פרויקטים על בסיס עסקי לתועלת הציבור.חוק חופש המידע חל על חברות עירוניות שלרשות המקומית יש למעלה ממחצית כוח ההצבעה בהן. על אף הזיקה ההדוקה בין הרשות המקומית לבין החברות העירוניות שבשליטתה, חוק חופש המידע רואה בחברה העירונית כרשות ציבורית נפרדת וחלים עליה כל החובות על פי החוק.
דרכי התקשרות:
כתובת:
המעיין 4, בניין ליגד 2, מודיעין מכבים רעות, מיקוד 7177871
פקס:
08-9955544
החברה לפיתוח גני תקווהאלעד שמעונוביץ03-7363011 שלוחה 5elad@gtsport.org.il
תחום אחריות:
חברות עירוניות הן תאגידים עירוניים המוקמים על ידי רשויות מקומיות ומנוהלים על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור, בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית.החברות העירוניות מעניקות שירות לתושבים בתחומה של הרשות המקומית במגוון תחומים כגון תרבות וספורט או מקדמים פרויקטים על בסיס עסקי לתועלת הציבור.חוק חופש המידע חל על חברות עירוניות שלרשות המקומית יש למעלה ממחצית כוח ההצבעה בהן. על אף הזיקה ההדוקה בין הרשות המקומית לבין החברות העירוניות שבשליטתה, חוק חופש המידע רואה בחברה העירונית כרשות ציבורית נפרדת וחלים עליה כל החובות על פי החוק.
דרכי התקשרות:
כתובת:
רחוב הגליל 23 גני תקווה , מרכז ספורט לידר, 559000
פקס:
03-7362893
היכל התרבות חבל מודיעיןרותם אדוט03-7230000heichal@heichal-hm.co.il
תחום אחריות:
חברות עירוניות הן תאגידים עירוניים המוקמים על ידי רשויות מקומיות ומנוהלים על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור, בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית.החברות העירוניות מעניקות שירות לתושבים בתחומה של הרשות המקומית במגוון תחומים כגון תרבות וספורט או מקדמים פרויקטים על בסיס עסקי לתועלת הציבור.חוק חופש המידע חל על חברות עירוניות שלרשות המקומית יש למעלה ממחצית כוח ההצבעה בהן. על אף הזיקה ההדוקה בין הרשות המקומית לבין החברות העירוניות שבשליטתה, חוק חופש המידע רואה בחברה העירונית כרשות ציבורית נפרדת וחלים עליה כל החובות על פי החוק.
דרכי התקשרות:
כתובת:
הגלבוע 4 , קרית שדה התעופה
פקס:
03-7230001
החברה הממשלתית לדיור והשכרהעדי שבח03-7900500adi@aprent.co.il
תחום אחריות:
דירה להשכיר- החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה, שהוקמה על פי החלטת ממשלת ישראל לשם קידום נושא הדיור ובכלל זה הקמת דירות להשכרה. כל זאת במסגרת הפרוייקט הלאומי לדיור
דרכי התקשרות:
כתובת:
אפעל 25, ת.ד. 3208, קריית אריה, פתח תקווה 4951125
פקס:
03-7900529
ניסיוןניסיון02-6546624Foiu@justice.gov.il
דרכי התקשרות:
פקס:
02-6467602
מועצה דתית קרית גתעדיאל שלום086868715moazh9@gmail.com
דרכי התקשרות:
כתובת:
מועצה דתית ת.ד. 46, קרית גת
פקס:
086881729