איתור ממונים על חופש המידע

 
על פי חוק חופש המידע והתקנות מכוחו, על הממשלה לפרסם את רשימת הממונים על חוק חופש המידע במשרדי הממשלה, יחידות סמך ותאגידים סטטוטוריים.​​​​

 
רשימת הממונים, המתפרסמת באתר היחידה מתעדכנת באופן שוטף וכוללת את שמות הממונים בכלל הרשויות הציבוריות עליהן חל החוק וכן את פרטי ההתקשרות איתם.
 
במקביל לפרסום באתר האינטרנט, היחידה ערכה חוברת מודפסת של הרשימה והפיצה אותה מדי שנה לציבור הרחב כאשר עלויות הפקת החוברת ומשאבי כח האדם, היו גבוהים.
כמו כן, לאור השינויים התדירים בפרטי הממונים במאות הרשויות השונות, מיום שפורסמה החוברת בעותק קשיח, היו בה פרטים שהשתנו.
 
על מנת לשפר את המצב הקיים ולחסוך בשימוש בכספי ציבור, משנה זו ואילך, היחידה תיצור קובץ דיגיטלי אשר יתעדכן אחת לחודש, תוך הפצת קישור לרשימת הנמענים שבתקנה 2(ג) האמורה.
כמו כן, היחידה תמסור עותק מודפס בהדפסה רגילה שאינה מצריכה בית דפוס, לכל דורש וללא עלות.
 
 

 

איתור ממונים
תוצאות 2106-2101 מתוך 2106 תוצאות
שם רשותשם הממונהטלפוןדואר אלקטרוני
משרד העלייה והקליטהיוליה אוספובט-גורביץ02-6752779hmeida@moia.gov.il
תחום אחריות:
המשרד לקליטת העלייה אחראי לסיוע הניתן ע"י מדינת ישראל, לעולים ולתושבים חוזרים, המגיעים ארצה. המשרד אחראי על סיוע ומעקב אחרי העולים, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית.
דרכי התקשרות:
כתובת:
רח' קפלן 2, ירושלים 9195016
פקס:
02-6752778
משרד הביטחוןדינה פוליאק03-6975540pniot@mod.gov.il
תחום אחריות:
המשרד אחראי להציב מענה מערכתי לבניין צה"ל ועוצמתו, לחזק את יכולת ההרתעה ולהגביר את יתרונו האיכותי ובכלל זאת ביצוע הרכשה מיטבית, קידום תשתיות ביטחוניות, מיצוי משאבים, הרחבת קשרי החוץ הביטחוניים, הסדרת הייצוא הביטחוני, הנצחת חללי מערכות ישראל, סיוע למשפחות השכולות ושיקום נכי צה"ל.
דרכי התקשרות:
כתובת:
הקריה, תל-אביב 6473424
פקס:
073-3233711
משרד החינוךד"ר עופר רימון02-5602444meyda@education.gov.il
תחום אחריות:
משרד החינוך אחראי על ביצוע חוקי חינוך, כגון: חוק לימוד חובה, חוק חינוך ממלכתי, חוק הפיקוח על בתי הספר, חוק חינוך מיוחד, חוק זכויות התלמיד, חוק המועצה להשכלה גבוהה ועוד, לרבות עניינים הקשורים לעובדי חינוך, תלמידים ומוסדות חינוך ונושא החינוך הבלתי-פורמאלי.
דרכי התקשרות:
כתובת:
רח' שבטי ישראל 29, ירושלים 9510552
פקס:
02-5604342
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםרונית ספיר02-5085906HofMeida@molsa.gov.il
תחום אחריות:
משרד הרווחה אחראי על הגנה, סיוע וטיפול באוכלוסיות חלשות ונזקקות בחברה הישראלית; חיזוק הלכידות הקהילתית; פיתוח התנדבות ושירות הלאומי; הכרה ורישום עובדים סוציאליים; פיתוח כוח אדם לשירותי הרווחה ברשויות המקומיות.
דרכי התקשרות:
כתובת:
רח' קפלן 2, ת.ד. 915, ירושלים 9195016
פקס:
02-5085035
משרד התחבורה והבטיחות בדרכיםאפרת קילשטוק02-6663095meida@mot.gov.il
תחום אחריות:
משרד התחבורה אחראי לתכנון, פיתוח והסדרה של תשתיות ומערכות תחבורתיות משולבות תוך הקפדה על הבטיחות ולקידום שירותי הניידות והלוגיסטיקה אשר יתרמו לצמיחה כלכלית וחברתית בישראל. המערכת התחבורתית הינה תשתית משקית שמטרתה לאפשר קשר בין מוקדי פעילות שונים במדינה ומחוצה לה.
דרכי התקשרות:
כתובת:
רח' בנק ישראל 5, ת.ד. 867, ירושלים 9100801
פקס:
02-6663094
משרד התרבות והספורטיואב רם‎072-3452333;‎ 03-6367204‏hofesh-meida@most.gov.il
תחום אחריות:
המשרד פועל לקידום, עידוד וטיפוח התרבות והספורט בישראל. מינהל התרבות ומינהל הספורט מפקחים ומסדירים את פעילות התחומים בישראל, על ענפיהם השונים. המשרד שואף לפתח את תחומי התרבות והספורט, לקדם ולעודד מצוינות, אך גם לאפשר צריכה ועיסוק בפעילות תרבותית וספורטיבית לכלל האוכלוסייה הן במרכז והן בפריפריה.
דרכי התקשרות:
כתובת:
ת.ד. 57577, תל-אביב 6157402
פקס:
03-6883430