איתור ממונים על חופש המידע

 
על פי חוק חופש המידע והתקנות מכוחו, על הממשלה לפרסם את רשימת הממונים על חוק חופש המידע במשרדי הממשלה, יחידות סמך ותאגידים סטטוטוריים.​​​​

 
רשימת הממונים, המתפרסמת באתר היחידה מתעדכנת באופן שוטף וכוללת את שמות הממונים בכלל הרשויות הציבוריות עליהן חל החוק וכן את פרטי ההתקשרות איתם.
 
במקביל לפרסום באתר האינטרנט, היחידה ערכה חוברת מודפסת של הרשימה והפיצה אותה מדי שנה לציבור הרחב כאשר עלויות הפקת החוברת ומשאבי כח האדם, היו גבוהים.
כמו כן, לאור השינויים התדירים בפרטי הממונים במאות הרשויות השונות, מיום שפורסמה החוברת בעותק קשיח, היו בה פרטים שהשתנו.
 
על מנת לשפר את המצב הקיים ולחסוך בשימוש בכספי ציבור, משנה זו ואילך, היחידה תיצור קובץ דיגיטלי אשר יתעדכן אחת לחודש, תוך הפצת קישור לרשימת הנמענים שבתקנה 2(ג) האמורה.
כמו כן, היחידה תמסור עותק מודפס בהדפסה רגילה שאינה מצריכה בית דפוס, לכל דורש וללא עלות.
 
 

 

איתור ממונים
תוצאות 10-1 מתוך 2106 תוצאות
שם רשותשם הממונהטלפוןדואר אלקטרוני
החברה להגנת מצוקי חופי הים התיכוןעו"ד הילה ארנרייך09-7794338hila@mccp.co.il
תחום אחריות:
בהמשך להמלצות ובהתאם להחלטת ממשלה 5053 מיום 09.08.2012, הוקמה בסוף שנת 2013 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ אשר תהווה זרוע ביצועית תחת בעלות המדינה לטיפול בהתמוטטות מצוק חוף הים התיכון. מטרתה העיקרית של החברה, הנה לתכנן, לבצע ולתחזק את הקמת ההגנות הימיות וכן מתן שירותי ניהול, תיאום וייעוץ למדינה בכל הנוגע להגנות היבשתיות לעניין התמוטטות המצוק החופי.
דרכי התקשרות:
פקס:
03-7794343
החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומיםענת אנג'ל02-5353606anat@parkedom.co.il
תחום אחריות:
חברות עירוניות הן תאגידים עירוניים המוקמים על ידי רשויות מקומיות ומנוהלים על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור, בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית. החברות העירוניות מעניקות שירות לתושבים בתחומה של הרשות המקומית במגוון תחומים כגון תרבות וספורט או מקדמים פרויקטים על בסיס עסקי לתועלת הציבור. חוק חופש המידע חל על חברות עירוניות שלרשות המקומית יש למעלה ממחצית כוח ההצבעה בהן. על אף הזיקה ההדוקה בין הרשות המקומית לבין החברות העירוניות שבשליטתה, חוק חופש המידע רואה בחברה העירונית כרשות ציבורית נפרדת וחלים עליה כל החובות על פי החוק.
דרכי התקשרות:
פקס:
02-5900979
קולחי משגבגלית הוך04-9990165 שלוחה 108galit@kmisgav.co.il
תחום אחריות:
חברת קולחי משגב הוקמה על ידי מועצה אזורית משגב בשנת 1998, כחברה עצמאית ומקצועית בתחום המים והביוב ביישובי משגב. מטרות החברה הן ייזום, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות מים וביוב במשגב
דרכי התקשרות:
כתובת:
בית חכ"ל פארק תעשיות משגב 2017400
פקס:
04-9990139
מוזיאון הצייר משה קסטלאלי רזinfo@castelmuseum.co.il
תחום אחריות:
מוזיאון הצייר משה קסטל
דרכי התקשרות:
כתובת:
מוזיאון קסטל רח' המוזיאון 1 מעלה – אדומים 98390
פקס:
025356600
מפעלי מעוןמרדכי ביטון08-9929103mordib@erc.org.il
תחום אחריות:
הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק.
דרכי התקשרות:
כתובת:
מ.א. אשכול, ד.נ. הנגב 85465
פקס:
08-9929147
מבטחיםמרדכי ביטון08-9929103mordib@erc.org.il
תחום אחריות:
הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק.
דרכי התקשרות:
כתובת:
מ.א. אשכול, ד.נ. הנגב 85465
פקס:
08-9929147
מפעלי מישור רותםסיגלית שקד08-6688823sigalit@ma-tamar.co.il
תחום אחריות:
הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק.
דרכי התקשרות:
כתובת:
נווה זוהר ד.נ ים המלח 86910
פקס:
08-6688923
מפעלי ים המלח(סדום)סיגלית שקד08-6688823sigalit@ma-tamar.co.il
תחום אחריות:
הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק.
דרכי התקשרות:
כתובת:
נווה זוהר ד.נ ים המלח 86910
פקס:
08-6688923
ים המלח - בתי מלוןסיגלית שקד08-6688823sigalit@ma-tamar.co.il
תחום אחריות:
הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק.
דרכי התקשרות:
כתובת:
נווה זוהר ד.נ ים המלח 86910
פקס:
08-6688923
עין חצבהסיגלית שקד08-6688823sigalit@ma-tamar.co.il
תחום אחריות:
הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק.
דרכי התקשרות:
כתובת:
נווה זוהר ד.נ ים המלח 86910
פקס:
08-6688923