מידע למגיש בקשת חופש מידע

 

חוק חופש המידע מאפשר לכל אזרח או תושב להגיש בקשה לקבלת מידע מן הרשויות הציבוריות בהתאם להוראות החוק.