רשימת הרשויות זמינה להורדה

 
|17/10/2017 |

​רשימת הרשויות הציבוריות עליהן חל חוק חופש המידע זמינה כעת להורדה.


​הרשימה כוללת את שמות הממונים ופרטי ההתקשרות איתם.