מיהו הממונה על העמדת מידע לציבור? סוף סוף יש לנו תשובה לשאלה

 
|19/10/2017 |

פורסם חוזר נציב שירות המדינה המסדיר את מעמד הממונה, קובע תנאי סף, את הליך בחירת הממונה, אורך כהונה ועוד.

פרי עבודה מאומצת וארוכה של היחידה ונציבות שירות המדינה- קישור לחוזר​.


אילו הדברים העיקריים שהחוזר קובע:

 

  1. הממונה יקבל תגמול על תפקידו
  2. ככלל מממונה לא יכול להיות הדובר הוא הכפוף אליו
  3. הממונה צריך לעבוד לפחות שנתיים ביחידה בה הוא ממונה על מנת שיכיר אותה היטב
  4. הממונה צריך לעבור הכשרה ייעודית תוך שנתיים