פורום ממונים - הפעם התארחנו בספרייה הלאומית

 
|18/10/2017 |

פורום הממונים על העמדת מידע לציבור התארח הפעם, בספרייה הלאומית ושמע מעובדי הרשות על עבודת הנגשת חומרי הספרייה לציבור הרחב.