מידע על תלונות בבירור היחידה

 
​בדף זה, מוצגות התלונות שהועברו לטיפול היחידה לחופש מידע, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 7 להחלטת הממשלה. לפיכך, מוצגים בדף זה רק תלונות הנוגעות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.  ​

  • נתונים אודות פניות אחרות המגיעות ליחידה, יפורסמו בדו"ח השנתי אשר יוגש לממשלה אודות יישום חוק חופש המידע. 
איתור פניות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

פניות אחרונות 

תוצאות 10-1 מתוך 999 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 999 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנילוןממויין לפי נילון בסדר יורדמתלונןממויין לפי מתלונן בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדהחלטהממויין לפי החלטה בסדר יורד
15-06-2019מענה במועדמשרד הבריאותפרטי

​1043-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות פרטים לגבי מכרז 18/103/80.

13-06-2019מענה במועדמשרד החקלאותעמותת תנו לחיות לחיות

​1039-תלונה בטענה למתן מענה חלקי לבקשת חופש מידע בעניין נתונים אודות שחיטה ואודות העברה לרש"פ של צאן ובקר.

13-06-2019מענה במועדצבא הגנה לישראל האגודה לזכויות האזרח בישראל

​1040-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות מעצרי קטינים בגדה המערבית בשנים 2016-2018.

13-06-2019מענה במועדצבא הגנה לישראלהאגודה לזכויות האשרח בישראל

​1041-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות פיילוט זימון קטינים פלסטינים לחקירה בשנים 2016-2018.

13-06-2019מענה במועדצבא הגנה לישראל האגודה לזכויות האזרח בישראל

​1042-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות הליכים נגד קטינים פלסטיניים בבית המשפט הצבאי לנוער.

12-06-2019מענה במועדמשרד הבריאותפרטי

1038-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות המצאת מסמכים הנוגעים להתנהלות משרד הבריאות מול מד"א.


05-06-2019מענה במועדמשרד הבריאותפרטי

​1035-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע בנושא קנאביס רפואי.

02-06-2019מענה במועדמשרד הרווחההאגודה לזכויות האזרח בישראל

​1037-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע אודות פילוח נתונים בדיונים משפטיים לפי חוק הנוער.

27-05-2019מענה במועדמשרד ראש הממשלהפרטי

​1043-תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשת חופש מידע אודות הוצאות המשלחת המדינית לגואטמלה.

22-05-2019מענה במועדהאפוטרופוס הכללי והכונס הרישמי פרטי

​1030-תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשת חופש מידע בעניין מינוי אפוטרופוס לדין.

מקרא:
התלונה מוצדקתהתלונה מוצדקתהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה אינה מוצדקתהתלונה אינה מוצדקת
הטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול הופסק לאור תיקון הליקויהטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי