לשון החקיקה

 
חוקים, תקנות וצווים בנושא חופש המידע

חוק חופש המידע, אשר נכנס לתוקף ב-19 במאי 1999

עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב (בנוגע לזכויותיו בישראל), לקבל מידע מאת רשות ציבורית על פי הכללים הקבועים בחוק.
 

תקנות חופש המידע​, התשנ"ט-1999

תקנות חופש המידע, מפרטות את אופן מימוש חובות הרשות מכח חוק חופש המידע בעניינים שונים כגון הנושאים אותם יש לפרסם בדו"ח השנתי ואת אופן פרסום הדו"ח השנתי, ההנחיות המינהליות, רשימת הרשויות הציבוריות ועוד

 

תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999

 

תקנות האגרות נועדו לעגן את אופן חישוב אגרות חופש המידע, ואת סכומי האגרות. סכומי האגרות מתעדכנים אחת לשנה (באוקטובר). להלן פירוט אגרות חופש המידע המעודכן.
  

תקנות חופש המידע ( העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור)

התשס"ט – 2009

תקנות המידע הסביבתי נקבעו על מנת לפרט את אופן יישום ההסדר הקבוע בסעיף 6א לחוק חופש המידע הקובע חובה על רשויות המחזיקות מידע אודות חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד– לפרסם מידע זה באופן ייזום.

 

צוי חופש המידע

צווי חופש המידע הוצאו ע"י ראש הממשלה, שר המשפטים או שרים אחרים, במסגרת הסמכויות שהוענקו בחוק חופש המידע. המשמעות המעשית של הצווים היא:

  • החוק לא חל על חברות ממשלתיות מסוימות או חברות בת ממשלתיות מסוימות (כגון: רפאל) או על סוגי פעילויות מסוימות בחברות אחרות.
  • החוק לא חל על יחידות מסוימות במשרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון (כגון המזכירות הצבאית) וכן על מידע שנוצר, נאסף או מוחזק שם.
  • סוגי מידע שרשות ציבורית לא תמסור אותו מטעמי ביטחון (כגון גיוס מערך המילואים ושיטותיו).
  • יחידות מסוימות במשטרת ישראל שהחוק לא חל עליהן (כגון מערך החבלה).
תוצאות 9-1 מתוך 9 תוצאות
תוצאות 9-1 מתוך 9 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ  
צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית), התשס"ט - 2008קובץ וורד
צו חופש המידע (יחידות במשטרת ישראל שהחוק לא יחול עליהן), התשנ"ט-1999קובץ וורד
צו חופש המידע (יחידות במשרד הבטחון שהחוק לא יחול עליהן), התשנ"ט-1999קובץ וורד
צו חופש המידע (יחידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן), התשנ"ט-1999קובץ וורד
צו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם), התשנ"ט-1999קובץ וורד
צו חופש המידע (קביעת רשות ציבורית- מועצה דתית)- התשס"א-2000קובץ PDF
צו חופש מידע (קביעת רשות ציבורית- מוסדות להשכלה גבוהה)- התשנ"ה-2005קובץ וורד
צו חופש מידע (קביעת רשות ציבורית- מפעל הפיס)- התשס"ה-2005קובץ PDF
צו חופש מידע (קביעת רשות ציבורית- קופות חולים)- התשס"ג -2003קובץ PDF