הסברה

 

מטרת היחידה הממשלתית לחופש המידע היא הגברת השקיפות השלטונית ויישום חופש המידע.

במסגרת זו ובין יתר תפקידיה, פועלת היחידה להנגשת חוק חופש המידע לציבור הרחב תוך דיווח חודשי אודות פעילותה.


לפניכם, מדריכים והסברים אודות החוק ואופן יישומו ברשויות הציבוריות ודיווח היחידה אודות פעילותה בתחומי אחריותה השונים.