חובות הפרסום באתרי הרשויות המקומיות

 
מסמך זה סוקר את הנושאים אשר אמורים להופיע באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות, וזאת מכוח חוק חופש המידע ומכוח הוראות דין אחרות.

  • בחלק מהוראות הדין, קיימת שונות בחובות המוטלות על סוגי הרשויות המקומיות השונות (עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות). לכן, נסקור תחילה את ההוראות החלות בצורה אחידה על כל סוגי הרשויות המקומיות ובהמשך תינתן סקירה נפרדת עבור כל סוג רשות מקומית. 
  • לתשומת לבכם: המיקוד בסקירה היה סביב הוראות החוק המרכזיות הנוגעות במישרין לרשויות המקומיות. על כן, אין לראות בסקירה כממצה את כל הוראות הדין המחייבות פרסום מידע באתרי אינטרנט. 
  • אנו מקווים, כי סקירה זו תהווה לעזר לרשויות המקומיות השונות ותהווה בסיס ראשוני למדריך שלם המאגד בתוכו פירוט של כלל החובות לפרסום מידע באתרי האינטרנט.