הממונה על חופש המידע

 

מי הוא הממונה על חופש המידע ברשות הציבורית? מה תפקידו, אילו חובות מוטלות עליו ומהן הסמכויות שלו?


סרטון ההדרכה יועד לעובדי הרשויות הציבוריות והוא נועד להעלות את המודעות לחוק חופש המידע, להסביר את חובות הרשות מכוחו ואת תפקידו של הממונה על חופש המידע.

 

הסרטון הוצג במסגרת שבוע חופש המידע 2015.