תוכנית עבודה לשנת 2017

 

רכיב תצוגת משימות ויעדים

 • משימה:תיקוני חקיקה

  יעד: גיבוש הצעת חוק בנושא מידע יזום

  תאריך יעד:31.03.17

  עמידה ביעד נכון לתאריך: 31.03.17

  נעשה 100%
 • משימה:תשתית ללמונה

  יעד: הקמת מערכת ממשלתית לניהול בקשות חופש מידע

  תאריך יעד:31.12.17

  עמידה ביעד נכון לתאריך: 31.12.17

  נעשה 75%
 • משימה:אסטרטגיה

  יעד: בניית אסטרטגיית שקיפות לממשלה

  תאריך יעד:31.12.17

  עמידה ביעד נכון לתאריך: 31.12.17

  נעשה 50%

  אסטרטגיה

 • משימה:העלאת מודעות

  יעד: הפקת סרטון הסברה בנושא חופש מידע

  תאריך יעד:30.09.17

  עמידה ביעד נכון לתאריך: 30.09.17

  נעשה 100%

  ה

 • משימה:תיקוני חקיקה

  יעד: קידום תיקוני חקיקה בחוק חופש המידע

  תאריך יעד:31.03.17

  עמידה ביעד נכון לתאריך: 31.03.17

  נעשה 50%
 
הבא לדף אחרון