תוכנית עבודה לשנת 2015

 
 • משימה:העלאת מודעות

  יעד: שדרוג אתר היחידה בערבית

  תאריך יעד:31.12.15

  עמידה ביעד נכון לתאריך: 31.12.15

  נעשה 0%
 • משימה:העלאת מודעות

  יעד: שדרוג אתר היחידה באנגלית

  תאריך יעד:31.12.15

  עמידה ביעד נכון לתאריך: 31.12.15

  נעשה 0%
 • משימה:תיקוני חקיקה

  יעד: ריכוז מסקנות והעברה להנהלת המשרד

  תאריך יעד:31.12.15

  עמידה ביעד נכון לתאריך: 31.12.15

  נעשה 50%

   

 • משימה:תשתית לממונה

  יעד: יצירת מערכת מאוחדת לניהול בקשות חופש מידע

  תאריך יעד:16.12.15

  עמידה ביעד נכון לתאריך: 16.12.15

  נעשה 0%
 • משימה:פרויקט הנגשת זכויות לציבור

  יעד: סיכום טיוטות+חתימה

  תאריך יעד:30.09.15

  עמידה ביעד נכון לתאריך: 30.09.15

  נעשה 100%
 
הבא לדף אחרון