ועדת השגות לעניין פיצויי הפקעה

 

אודות

הועדה להשגות על שומות מקרקעין, לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943:

 
הפקעת מקרקעין היא רכישה שלטונית של מקרקעין לצורכי ציבור. הרכישה נעשית בכפיה, ללא הסכמת בעלי הקרקע, והיא מזכה את בעלי הקרקע בתשלום פיצויים. ישנם מספר חוקים המאפשרים הפקעת מקרקעין, והמרכזי בהם הוא פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943 (להלן – פקודת הקרקעות).
 
בשנת 2010 תוקנה פקודת הקרקעות, ונערכו בה שינויים רבים, וביניהם כינונה של ועדת ההשגות.
 

מאגר החלטות ועדת השגות

 
לפניכם מאגר החלטות שהתקבלו ע"י ועדת ההשגות. ההחלטות שמורות בתבנית קובץ PDF
המאגר מתעדכן באופן שוטף לפי קצב ההחלטות שמפרסמת הועדה