סחר למטרת זנות וניצול מיני

 
סחר בנשים למטרת זנות וניצול מיני היא אחת מתופעות הסחר המוכרות ביותר בעשורים האחרונים, בעולם כולו. מיליוני נשים בשנה מנוצלות באופן מסחרי, בזירות זנות שונות, במסגרת צילומים פורנוגרפיים ועוד. היחס אליהן הוא כאל חפצים וסחורה לכל דבר. רבות מהן מועברות ממדינות עניות למדינות עשירות יותר, אך לעיתים הסחר מתרחש גם בתוך גבולותיה של אותה מדינה.

בישראל רווחה בעבר תופעה קיצונית של סחר בנשים למטרת זנות, במסגרתה "יובאו" נשים לישראל למטרת שעבודן בזנות. בשיאה של התופעה בראשית שנות ה-2000, הגיעו לישראל בדרך זו, להערכת המשטרה, כ-3000 נשים בשנה. תופעה זו צומצמה בצורה דרמטית, עד כדי מיגורה. במהלך שנת 2010 לא דווח על כניסות של קורבנות סחר לזנות לתחומי מדינת ישראל. החל משנת 2011 נראו בישראל מקרים בודדים של נשים שהובאו למדינה למטרת העסקה בזנות, אולם דפוסי הניצול שונים מאלו שרווחו עד אמצע שנות האלפיים.

 

להרחבה נוספת בנושא סחר למטרות זנות בישראל והמאבק בו, קראו אודות:

 

המאבק בתופעת הסחר בבני אדם למטרת זנות, מחייב התייחסות גם לתופעת הזנות בכללותה. התפיסה הבין-לאומית, וגם התפיסה שאומצה ע"י ממשלת ישראל בתכנית הלאומית למאבק בסחר לזנות, היא כי הטיפול בתופעת הזנות מהווה כלי מניעה להתפתחות סחר בבני אדם. לאור זאת, מעורבת יחידת תיאום המאבק בסחר בבני אדם בסוגיות הקשורות בתופעת הזנות - גם זו שהיום אינה מוגדרת בדין הפלילי כסחר.

 

  • להרחבה אודות הזנות בישראל ופעילות היחידה בתחום זה, לחצ/י כאן.