זנות בישראל

 
​על אף הירידה המשמעותית ב"ייבוא" נשים זרות לישראל למטרת זנות, תופעת הזנות עדיין קיימת במדינת ישראל, ורבים (בעיקר, רבות) המצויים בה, הם ישראלים. הזנות פוגעת בכבוד האדם. בד"כ היא מתאפיינת בניצול מצוקה, ומי שלכוד במעגליה חשוף לפגיעות, לסכנות ולקלון חברתי. השיקום מהזנות הוא קשה ולעתים בלתי אפשרי.

בשנים האחרונות, גוברת במדינת ישראל ההכרה כי יש להיאבק בתופעת הזנות בדיוק כמו בסחר בבני אדם, וכי על המדינה לסייע למי שמנסה להשתקם מהזנות. לפי חלק מהגישות, כל זנות היא סחר בבני אדם. גם אם לא מקבלים גישה זו, ישנה הסכמה כי עולם הזנות מהווה את התשתית להתפתחות סחר בבני אדם, ולכן יש לתת את הדעת לתופעת הזנות, כדי למנוע התפתחות של סחר.

 

בכנסת ה-19, הוחלט לשנות את שמה של ועדת המשנה לסחר בנשים לועדת משנה ל"סחר בנשים וזנות". גם בממשלה, גורמים שונים עוסקים כיום בתופעת הזנות בכללותה, בהערכת מימדיה, במניעתה, באכיפתה, בזיהוי נפגעיה ובמענים הטיפוליים עבורם.

 

  • להרחבה אודות תופעת הזנות, ראו סרט דוקומנטרי קצר מבית פרויקט נועה (Project NOA- Not Objects Anymore) , שהופק בשיתוף פעולה בין מכון ירושלים לצדק לבין קרן חירות. הסרטון פורסם באתר Youtube.