תופעת הסחר בבני אדם

 
​בשנים האחרונות התפתחה בעולם עבדות מסוג חדש המכונה סחר בבני אדם, במסגרתה מתייחסים אל בני אדם כאל חפצים העוברים מיד ליד. סחר בבני אדם מתבטא לרוב בייבוא בני אדם מארצות מצוקה לארצות אחרות כדי למלא צרכים שונים, ובכללם ניצול מיני, העסקה בזנות, עבודת כפייה ונטילת איברים מן הגוף. עם זאת, הסחר יכול להתקיים גם בתוך גבולות המדינה.

סחר בבני אדם מהווה תופעה גלובלית, שהקהילה הגלובלית התגייסה להיאבק בה. לכן, את מאמציה של מדינת ישראל בתחום זה יש לראות בהקשר הגלובלי. המדינה השקיעה משאבים רבים במיגור התופעה, והגיעה להישגים מרשימים. עם זאת, לאור אופייה הדינמי והמורכב של התופעה, על כל הגורמים הרלבנטיים לשמור על ערנות ולהמשיך באופן אקטיבי בפעילות של מניעה, זיהוי קורבנות, אכיפה אפקטיבית והגנה נרחבת על קורבנות הסחר בבני אדם.

 

להרחבה אודות תופעות שונות של סחר בבני אדם קרא/י בחלק זה אודות