סחר למטרות אחרות

 
​סחר בבני אדם הוא תופעה מורכבת שלה פנים רבות. בשנים האחרונות מתפתחות ברחבי העולם תופעות חדשות של סחר בבני אדם למטרות שונות, שלא היו מוכרות בעבר.

תופעות אלו מחייבות את הגורמים העוסקים במאבק בסחר בלמידה מתמדת, שמירה על ערנות ובחינת שאלות משפטיות וחברתיות שונות.

 

בעתיד, עשויות לבוא גם בפני בית המשפט בישראל שאלות הנוגעות לתופעות חדשות של סחר בבני אדם. בחקיקה הישראלית, סעיף 377א לחוק העונשין אוסר על סחר בבני אדם למטרות ספציפיות, בהן מטרות שטרם נידונו בפני בתי המשפט. על כן, היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם מקפידה להתעניין בתופעות גלובליות הנוגעות לסחר בבני אדם, ללמוד תופעות אלו ולהעריך את אפשרות התפתחותן בישראל.

 

להלן מספר דוגמאות לתחומים בהם ישנו פוטנציאל ניצול, העשוי לשמש תשתית להתפתחות סחר בבני אדם. יודגש כי דוגמאות אלה אינן מהוות רשימה סגורה. החפצתם של בני אדם במסגרתה של העבדות המודרנית יכולה לבוא לידי ביטוי בצורות רבות ושונות.