"כלות בהזמנה": סחר למטרות נישואין?

 
"הזמנת" כלות היא תופעה המתפתחת ברחבי העולם בשנים האחרונות, וכך גם בישראל. במסגרת זו, נוצר קשר (לרוב ע"י גורמים מתווכים) בין נשים ממדינות עניות לבין גברים ממדינות מפותחות, למטרת נישואין.

בחלק מהמקרים ניתן לזהות אלמנטים ברורים של החפצה (כגון: בחירת נשים מתוך "קטלוג"). בכל המקרים ישנו פער כלכלי משמעותי בין הגבר והאישה, ופעמים רבות גם פערי גיל. התופעה מעוררת שאלות חברתיות ומשפטיות מורכבות. היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם נדרשת לבחינת נושא זה, שכן לעתים עלול "קשר" כזה להתגבש לכדי סחר בנשים.

 

  • יודגש כי היום, אין בחוק הישראלי עבירה של "סחר בבני אדם למטרת נישואין".
  • תופעה זו של "כלות בהזמנה" זוכה בין היתר גם לסיקור תקשורתי נרחב.