ילדים המועסקים בקבצנות וברוכלות-כעבדות או עבודת כפיה

 
​תופעה מדאיגה שאנו עדים לה ברחבי המדינה היא תופעה של ילדים המועסקים בקבצנות וברוכלות. היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם משתתפת בדיונים בין-משרדיים הנוגעים לתופעה זו. לדעתנו, במקרים מסוימים ניתן יהיה לראות העסקת ילדים בקבצנות וברוכלות כ"סחר בבני אדם", "החזקה בתנאי עבדות או עבודת כפיה" (בהתאם לנסיבות המקרה).