פסיקה

 
חיפוש פסיקה
תאריך
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 10-1 מתוך 47 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 47 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ  
ע"פ 8057/16 לאוניד שטרימר נ' מדינת ישראל ע"פ 8134/16 אסף בן ארי נ' מדינת ישראל​ערעורם של שני הנאשמים על גזר דינם בהרשעתם בביצוע מספר עבירות הכוללות עבירת סרסרות, החזקת מקום לשם זנות וכן גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות, עבירה לפי ס' 376ב(א) לחוק העונשין.
הערעור נסב סביב חומרת העונש שנגזר על המערערים; טענתם העיקרית הייתה כי לא ניתן משקל ראוי לנסיבות רבות לקולא, בהן עובדת היותן של הקרבנות בגירות, הגעתן בכוחות עצמן לישראל ובחירתן באופן מודע לעסוק בזנות.
בית המשפט העליון דחה את הטענה בדבר האוטונומיה והיעדר הניצול, והדגיש את מכלול הנסיבות, ובהן החתמת המתלוננות על מסמך תנאים שנוסח בחלקו בשפה העברית, קנסות בגין הפרת התנאים שנקבעו להן, גביית דמי אתנן על בסיס יומי, קביעת סדר יומן של המתלוננות ועוד כיוצא באלה, כמו גם את שיטתיות הפעולה של המערערים, שהיו מודעים למצבן הקשה של המתלוננות.
בית המשפט פסק כי לא נפל פגם באופן שבו נלקחו בחשבון הנסיבות בתיק, ודחה את ערעוריהם של שני המערערים.
20-07-2017קובץ וורד
תפח (ת"א) 24041-12-15 מדינת ישראל נ' לאוניד שטרימר​גזר דינם של שני נאשמים שהורשעו במספר עבירות, ביניהן: עבירת סרסרות, החזקת מקום לשם זנות וכן גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות, עבירה לפי ס' 376ב(א) לחוק העונשין.
האישום נסוב סביב ארבע מתלוננות, שהנאשמים ניצלו את מצוקתן הכלכלית על מנת להביאן לעיסוק בזנות, תוך מצג שווא כי עבודתן תהיה בעיסוי. בנוסף, הנאשמים ניצלו את מצבן ותלותן בהם על מנת לבצע בהן עבירות מין.
על שני הנאשמים נגזר לרצות ארבע שנות מאסר בפועל, עונש חמור בהתייחס למדיניות הענישה הנהוגה שהוצגה, וכן מאסר על תנאי, קנס ופיצויים למתלוננות, שנעו בין 5,000 ₪ ל-20,000 ₪. לדבריו, בעת גזירת העונש בית המשפט התחשב בכך שהנאשמים הודו במעשיהם ובכך חסכו את העדת המתלוננות והתייחס לכך שלא נלקחו דרכוניהן ושהן לא נכלאו.
07-09-2016קובץ וורד
ע"פ 6237-12 אברהים ג'ולאני ובסאמה ג'ולאני נ' מדינת ישראל​ערעור שהגישו הזוג על הרשעתם בעבירת ההחזקה בתנאי עבדות, לפי ס' 375א. בית המשפט דחה את הערעור במלואו, והותר את ההרשעה על כנה. בית המשפט ציין כי בהקשר זה "שלילת חירות" מהווה מושג ברור דיו באשר להצבת גבולות של מותר ואסור ועל כן אכיפת העבירה לראשונה, אף שניסוחה עמום, אינה מהווה פגיעה בעיקרון החוקיות. זאת בייחוד לאור נסיבות המקרה, שכללו פערי כוחות משמעותיים בין בני הזוג לאישה הצעירה, שהייתה נטולת מעמד חוקי ולא דיברה בשפת המקום והשתכרה כ-150$ לחודש בלבד ושבני הזוג החזיקו בדרכונה, מנעו ממנה את החרות לצאת מביתם ללא פיקוח ואף "מסרו" אותה לבתם מפעם לפעם. בפסק הדין הודגש כי השאלה הרלוונטית לבחינת התקיימות העבירה איננה הסכמת הקורבן או החשש שלו לעזוב את מעסיקיו, אלא האם נתונה לו החירות לשנות את מצבו.06-09-2016קובץ PDF
ע"פ 8271/14 רצון נ' מדינת ישראל​ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, בו הורשע המערער במגוון עבירות מין חמורות ועבירות מרמה בנשים שונות. כמו כן המערער הואשם, אך לא הורשע, בהחזקה בתנאי עבדות של הנשים שאיתן חי – בהתאם לס' 375א לחוק העונשין. המדינה בחרה שלא להגיש ערעור על הזיכוי מאישום זה. בית המשפט דחה ברובו את הערעור על עצם ההרשעה בביצוע העבירות והותיר את גזר הדין על כנו. פסק הדין מדגיש את פער הגילאים בין המערער ואחת המתלוננות, ואת שיטת הניצול שנהג להשתמש בה – וקובע שדי בהם כדי לייצר יחסי תלות.31-07-2016קובץ PDF
ע"פ (ארצי) 37710-03-13 מדינת ישראל נ' ציון דעדושערעור על גובה הקנס שהוטל על נאשם, שהורשע בשיכון 14 עובדים זרים בלול עופות, בתנאים קשים מאוד. השופט דחה את טענת הנאשם שהעובדים הם שבחרו ללון בלול בשל חשש ממשטרת ההגירה וקבע שיש בכך: "להוסיף פשע על פשע", שכן לו היה מעסיקם כדין הפגיעה בהם הייתה נמנעת. הערעור התקבל בשל חומרת המקרה ושיקולי הרתעה והקנס הוגדל ל-300,000 ₪.​17-01-2016קובץ וורד
צ"מ 20831-11-15 מ"י נ' אליהו בן עמי ואריה פלג​החלטה בבקשה להוצאת צו שיפוטי למשך 90 יום לסגירת מקום המשמש לטענת המשטרה כבית בושת, בהתאם לחוק הגבלת שימוש במקום לשם ביצוע עבירה. ביהמ"ש קיבל את הבקשה והורה על סגירת בית הבושת למשך 90 יום. במסגרת הדיון בית המשפט קבע בקשר לפגיעה הצפויה ממתן הצו, כי אין הגנת חופש העיסוק חלה כאשר מדובר ברווחים המופקים מביצוע עבירה, לכאורה. בנוסף, הוא קבע כי הטענה לפיה סגירת המקום תפגע בנשים העובדות במקום, גם היא אינה יכולה להוות שיקול בבחינת הבקשה, וכי "מיסוד הזנות יכול להיעשות רק על ידי המדינה, מתוך קביעת מדיניות רווחה ובריאות כוללת, שתוסדר בתיקוני חקיקה, ולא על ידי מאן דהוא הטוען כי הוא מעניק לנשים העוסקות בזנות סביבת עבודה תומכת והגנה, ואגב כך מפיק רווחים מהזנות." ערעור על ההחלטה נדחה.06-12-2015קובץ וורד
צ"מ 42721-10-15 משטרת ישראל תביעות- שלוחת ראשון לציון נ' גיא מג'ר וסיון בהירה קלרה​החלטה בבקשה להוצאת צו שיפוטי למשך 90 יום לסגירת מקום המשמש לטענת המשטרה כבית בושת, בהתאם לחוק הגבלת שימוש במקום לשם ביצוע עבירה. ביהמ"ש קיבל את הבקשה והורה על סגירת בית הבושת למשך 90 יום. בית המשפט קבע כי "המשך שימוש במקום כ"ספא" אינו אלא כיסוי לפעילות בלתי חוקית המתרחשת במקום". 03-11-2015קובץ וורד
תמ"מ 31915-09-15 מ"י נ' דליה טרופה​החלטה בבקשה לסגירת מקום ששימש לטענת המשטרה כבית בושת, ברחוב הירקון 98 בתל אביב. ביהמ"ש נעתר לבקשה ונתן צו הגבלה שיפוטי לפי חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת עבירות, המורה על סגירת המקום, למשך 90 יום. בית המשפט קבע כי תופעת בתי הבושת הגדולים - שבהם מבוצעות עבירות סרסרות ועבירות חמורות נוספות- הינה תופעה קשה, המאפשרת ניצול נשים במעגל הזנות, וראוי כי כלל הגורמים ישלבו ידיים ויתנו יד לאכיפת החוק. לדברי בית המשפט, פעולות האכיפה, אף אם אינן ממגרות את תופעת סחר בבני אדם והעבירות הנלוות לעבירת הזנות, מצמצמות אותה, ותכלית חוק הגבלת שימוש במקום לשם ביצוע עבירות היא מתן כלי נוסף, אכיפתי מניעתי, המאפשר למגר את התופעה. 19-10-2015קובץ וורד
ע"פ 640/15​המערער בפסק הדין הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בבית המשפט המחוזי בעבירות הנוגעות לסיוע לביצוע עבירות הנוגעות בחטיפתם של אזרחים סודנים ואריתראים והחזקתם במחנות עינויים בסיני לצורך סחיטת כספים ממשפחותיהם.
המערער ערער על גובה העונש וטען כי מתחם הענישה שנקבע אינו סביר עבור עבירת סיוע. ביהמ"ש העליון דחה את הערעור וקבע כי העונש ראוי ונימק בכך שעל אף שלא לקח חלק במעשים הנפשעים שהתרחשו בסיני, המערער הושיט סיוע משמעותי וחיוני לצורך ביצוע עבירות הסחיטה באיומים, בדרך של גביית הכספים.
24-08-2015קובץ PDF
ע"פ 4111/14​פסק הדין עוסק ברשת עבריינית שחטפה נתינים אריתראים וסודנים לצורך קבלת כספי כופר, והחזיקה אותם בתנאים קשים במחנות בחצי האי סיני. המערערים היו מי שגבו בתוך גבולות ישראל מבני המשפחה של השבויים, סכומי כסף גבוהים לצורך שחרורם, והורשעו, בין השאר, בעבירות של סיוע לחטיפה לשם 20-08-2015קובץ וורד
 
הבא לדף אחרון