חקיקה

 
תוצאות 10-1 מתוך 13 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 13 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ  
חוק שירות התעסוקה התשי"ט-1959​ראו פרק 4 סעיפים 66-69 לעניין דמי תיווך מעובדים זרים13-03-2014קובץ וורד
תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), תשס"ו-2006​תיקון אחרון בשנת 2013 , נוסח מעודכן לתחילת 201413-03-2014קובץ וורד
חוק עובדים זרים התשנ"א-1991​מסדיר בין היתר את תנאי עבודתם של עובדים זרים, לרבות מגורים הולמים, ביטוח רפואי, חוזה עבודה ועוד13-03-2014קובץ וורד
חוק להגברת אכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011​הסדרת אכיפה פלילית ומינהלית בתחום דיני עבודה 13-03-2014קובץ וורד
חוק מאבק בארגוני פשיעה (תשס"ג)חוק מאבק בארגוני פשיעה תשס"ג - 200313-03-2014קובץ וורד
חוק העונשין תשל"ז-1977, סימן י'​פרק בחוק העונשין העוסק בעבירות זנות ותועבה13-03-2014קובץ וורד
סימן ז' לחוק העונשין תשל"ז-1977​פרק בחוק העונשין העוסק בעבירות פגיעה בחירות, לרבות עבירות סחר בבני אדם, עבדות ועבודת כפייה13-03-2014קובץ וורד
Preventing and Combating Trafficking in Human Beings and Protecting its Victims and Replacing Council Framework Decision​החקיקה החדשה של האיחוד האירופאי נגד סחר בבני אדם.
01-04-2011קובץ PDF
תקנות העונשין (דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות), התשס"ט 2009​תקנות הקובעות את סדרי הדין ודרכי פעולתה של קרן החילוט הייעודית26-02-2009קובץ PDF
חוק איסור סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה) (תשס"ז)חוק זה משקף שינוי המצב המשפטי שהיה קיים לפניו בנושא סחר בבני אדם, הן במישור של עבירות מהותיות, והן במישור הפרוצדוראלי04-05-2008קובץ וורד
 
12
הבא לדף אחרון