חיפוש מסמכים

 
איתור מסמך
תאריך
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

 

מאגר מידע זה כולל פרסומים שונים בתחום הסחר בבני אדם ונושאים רלוונטיים, לרבות מאמרים, דו"חות, פרסומים בתקשורת, תוכניות הכשרה וכיו"ב. יודגש, כי חלק ניכר מהמסמכים נכתבו על ידי גורמים מחוץ ליחידת התיאום ולממשלה, ואין בפרסומם באתר כדי ללמד על הסכמת משרד המשפטים לתוכן המסמכים, או על פרשנות וניתוח משפטי המקובלים על המשרד.
גורמים המעוניינים לצרף מסמכים נוספים שנכתבו על ידם ולפרסמם באתר זה, או לבקש להסיר מסמך שפורסם, מוזמנים לפנות ליחידת התיאום בכתובת המייל: TehilaA@justice.gov.il

תוצאות 10-1 מתוך 394 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 394 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדסוג מסמךממויין לפי סוג מסמך בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ  
פרוטוקול של ישיבת ועדה   המשרד לביטחון פנים למאבק​12-03-2018קובץ וורד
פרוטוקול של ישיבת ועדהפרוטוקולים​לקראת שינוי מדיניות- הצגת מחקרים חדשים בנושא זנות וסחר בנשים31-01-2018קובץ וורד
פרוטוקול של ישיבת ועדהפרוטוקולים​אתגרים לקראת הפללת לקוחות זנות- דיון משלים08-01-2018קובץ וורד
כללים ועקרונות מנחים לפעילות הוועדה המייעצת לאפוטרופוס הכללי - עדכוני מדיניותאחר   02-11-2017קובץ PDF
ע"פ 8057/16 לאוניד שטרימר נ' מדינת ישראל ע"פ 8134/16 אסף בן ארי נ' מדינת ישראלפסיקה​ערעורם של שני הנאשמים על גזר דינם בהרשעתם בביצוע מספר עבירות הכוללות עבירת סרסרות, החזקת מקום לשם זנות וכן גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות, עבירה לפי ס' 376ב(א) לחוק העונשין.
הערעור נסב סביב חומרת העונש שנגזר על המערערים; טענתם העיקרית הייתה כי לא ניתן משקל ראוי לנסיבות רבות לקולא, בהן עובדת היותן של הקרבנות בגירות, הגעתן בכוחות עצמן לישראל ובחירתן באופן מודע לעסוק בזנות.
בית המשפט העליון דחה את הטענה בדבר האוטונומיה והיעדר הניצול, והדגיש את מכלול הנסיבות, ובהן החתמת המתלוננות על מסמך תנאים שנוסח בחלקו בשפה העברית, קנסות בגין הפרת התנאים שנקבעו להן, גביית דמי אתנן על בסיס יומי, קביעת סדר יומן של המתלוננות ועוד כיוצא באלה, כמו גם את שיטתיות הפעולה של המערערים, שהיו מודעים למצבן הקשה של המתלוננות.
בית המשפט פסק כי לא נפל פגם באופן שבו נלקחו בחשבון הנסיבות בתיק, ודחה את ערעוריהם של שני המערערים.
20-07-2017קובץ וורד
אכיפה משולבת: יציאה לדרך חדשה במאבק בתעשיית המין וניצול א-נשים בזנותמאמרים​מאמרן של נעה יניב מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי) ולילך שלום מפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי). פורסם בכתב העת "משפט מפתח"01-12-2016קובץ PDF
אמות מידה, כללים ועקרונות מנחים לפעילות הוועדה המייעצת לאפוטרופוס הכללי לקרן הייעודיתאחר​מסמך זה מסכם את החלטות המדיניות ואמות המידה שלפיהן פעלה ועדת קרן החילוט בישיבתה הראשונה, ביוני 201627-09-2016קובץ PDF
פרוטוקול החלטות ועדת קרן החילוט - יוני 2016אחר​מסמך זה כולל את פרטי הבקשות שהתקבלו בוועדת קרן החילוט, ההחלטות שקיבלה ונימוקיהן. מן הפרוטוקול הושמטו פרטים שעשויים לפגוע בפרטיותם או בבטחונם של נפגעי עבירה.27-09-2016קובץ PDF
תפח (ת"א) 24041-12-15 מדינת ישראל נ' לאוניד שטרימרפסיקה​גזר דינם של שני נאשמים שהורשעו במספר עבירות, ביניהן: עבירת סרסרות, החזקת מקום לשם זנות וכן גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות, עבירה לפי ס' 376ב(א) לחוק העונשין.
האישום נסוב סביב ארבע מתלוננות, שהנאשמים ניצלו את מצוקתן הכלכלית על מנת להביאן לעיסוק בזנות, תוך מצג שווא כי עבודתן תהיה בעיסוי. בנוסף, הנאשמים ניצלו את מצבן ותלותן בהם על מנת לבצע בהן עבירות מין.
על שני הנאשמים נגזר לרצות ארבע שנות מאסר בפועל, עונש חמור בהתייחס למדיניות הענישה הנהוגה שהוצגה, וכן מאסר על תנאי, קנס ופיצויים למתלוננות, שנעו בין 5,000 ₪ ל-20,000 ₪. לדבריו, בעת גזירת העונש בית המשפט התחשב בכך שהנאשמים הודו במעשיהם ובכך חסכו את העדת המתלוננות והתייחס לכך שלא נלקחו דרכוניהן ושהן לא נכלאו.
07-09-2016קובץ וורד
ע"פ 6237-12 אברהים ג'ולאני ובסאמה ג'ולאני נ' מדינת ישראלפסיקה​ערעור שהגישו הזוג על הרשעתם בעבירת ההחזקה בתנאי עבדות, לפי ס' 375א. בית המשפט דחה את הערעור במלואו, והותר את ההרשעה על כנה. בית המשפט ציין כי בהקשר זה "שלילת חירות" מהווה מושג ברור דיו באשר להצבת גבולות של מותר ואסור ועל כן אכיפת העבירה לראשונה, אף שניסוחה עמום, אינה מהווה פגיעה בעיקרון החוקיות. זאת בייחוד לאור נסיבות המקרה, שכללו פערי כוחות משמעותיים בין בני הזוג לאישה הצעירה, שהייתה נטולת מעמד חוקי ולא דיברה בשפת המקום והשתכרה כ-150$ לחודש בלבד ושבני הזוג החזיקו בדרכונה, מנעו ממנה את החרות לצאת מביתם ללא פיקוח ואף "מסרו" אותה לבתם מפעם לפעם. בפסק הדין הודגש כי השאלה הרלוונטית לבחינת התקיימות העבירה איננה הסכמת הקורבן או החשש שלו לעזוב את מעסיקיו, אלא האם נתונה לו החירות לשנות את מצבו.06-09-2016קובץ PDF