עיטור המאבק בסחר בבני אדם

 
​בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מס' 2671 מיום 2.12.07, מדי שנה מוענקים על ידי נשיא המדינה עיטורים ממלכתיים לגופים ממשלתיים או לגופים שאינם ממשלתיים או לאנשים פרטיים, שתרמו תרומה משמעותית למאבק בסחר בבני אדם.

משרד המשפטים והמשרד לשוויון חברתי מזמינים את הציבור להציע מועמדים לקבלת העיטור.

על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים

  1. תרומה למאבק בסחר בבני אדם מתוך מגוון התחומים כגון: סחר למטרות זנות, עבדות, עבודת כפייה או נטילת איברים מן הגוף. 
  2. תרומה המתייחסת לאחד או יותר מהיבטים השונים של המאבק בסחר בבני אדם: מניעת התופעה, אכיפת החוקים האוסרים עליה והגנה על הנפגעים.

 

 

בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מס' 2671 מיום 2.12.07, יוענקו על ידי נשיא המדינה ביום הבינלאומי לביטול העבדות, ט"ז בכסלו התשע"ח, 4 לדצמבר 2017, עיטורים ממלכתיים לגופים ממשלתיים או לגופים שאינם ממשלתיים או לאנשים פרטיים, שתרמו תרומה נכבדה למאבק בסחר בבני אדם.
 
משרד המשפטים והמשרד לשוויון חברתי מזמין את הציבור להציע מועמדים לקבלת העיטור.
את ההצעות יש להגיש באמצעות טופס מועמדות שיגיע עד ליום 27 בספטמבר 2017
 
לעו"ד דינה דומיניץ,
מתאמת המאבק בסחר בבני אדם (בפועל), משרד המשפטים,
סאלח - א דין 29 ירושלים או לכתובת המייל:  
 
 
 
  • הזוכים נבחרים על ידי ועדה בין משרדית בראשות מנכ"ל משרד המשפטים.

לקריאת נוהל עבודת הועדה הבין משרדית, לחץ/י כאן.