זוכי העיטור לשנת 2012

 

גב' שושנה שטראוס

עבור תרומתה המרכזית למאבק בסחר בבני אדם לעבדות ולעבודת כפייה. היא היתה הרוח החיה בגיבוש סדרה של צעדים היוצרים רשת הגנה לאוכלוסיה הפגיעה של העובדים הזרים בישראל. היא פעלה בנחישות, במסירות נפש וללא מורא. 

 

גב' נעמי לבנקרון

עבור תרומתה המכרעת למאבק בסחר בבני אדם במרחב של מישורים: זיהוי התופעה, סיוע לקורבנות העבירה, ייצוג משפטי, חקיקה, דו"חות מחקריים, פעילות אקדמית והבאה לשינוי תודעה בציבור.
 

מסיל"ה – מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה

עבור תרומתה המרכזית למאבק בסחר בבני אדם לעבדות ולעבודת כפייה תוך העצמת הקהילה הזרה בעיריית תל אביב – יפו וטיפול בה ותוך זיהוי ואיתור קורבנות העבירות. בכך יוצרת מסיל"ה אקלים לא נוח להתפתחות הסחר בבני אדם ומגנה על קורבנותיו.