זוכי העיטור לשנת 2011

 

​מר משה שילה

עבור תרומתו המרכזית למאבק בסחר בבני אדם לכל סוגיו. הוא שימש מנהיג ונושא דגל שהשפיע על גיבוש מדיניות ציבורית בתחום זה ועל יישומה. במעשיו הוא תרם למחוייבות הממשלה להאבק ככל יכולתה נגד נגע זה ולאחוות הלוחמים בקרב אנשי השטח העוסקים במלאכה. 

 

גב' סיגלית זהר

עבור תרומתה המכרעת למאבק בסחר בבני אדם למטרות זנות, עבדות ועבודת כפייה. על פני תקופה של שנים, עו"ד זוהר הקימה את תשתית הסיוע המשפטי לקורבנות הסחר בבני אדם, יזמה מהלכים תקדימיים לזכותם וטיפלה בכל קורבן עבירה כאילו היה עולם ומלואו. כל שעשתה נעשה באומץ, ביושר ובמסירות אין קץ. 

 

מרכז להגירה בינלאומית ולקליטה (CIMI)

עבור תרומתו בעיצוב כלים לטיפוח רווחת קורבנות העבירה ולהקניית ידע לממלאי תפקידים הבאים במגע אתם. המרכז מילא תפקיד מרכזי בקידום זיהוי קורבנות העבירה, תוך יצירת שפה אחידה בין מגוון של גופים ממשלתיים ולא ממשלתיים. כל זאת – ביצירתיות, במקצועיות ובדרך של שיתוף פעולה.